CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE

Zveřejněno: 2. 6. 2021, zapsal: Eva Kodlová, přečteno: 175x
Poznáváme smysly II Poznáváme smysly I

Minulý týden jsme se s chutí pustili do poznávání našich smyslů - zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu.

Rozvíjení smyslového vnímání prolínalo činnostmi během celého dne.

,,ZRAK"

- děti vyhledávaly, co do řádku nepatří                                                                                        

- hrály hru ,,Na detektiva" - umisťovaly předměty na předkreslené obrázky

- vyhledávaly dvojice obrázků s využitím dalekohledů

- ve městě a ...


Zveřejněno: 30. 5. 2021, zapsal: Ilona Kršová, přečteno: 176x
Myšky - průzkumníci hmyzu a ptáků 3 Myšky - průzkumníci hmyzu a ptáků

Myšky se vydaly autobusem do světa, prozkoumat zříceninu letohrádku Kamýk na Oseku. Po zdárném výšlapu na vrcholek, objevení pokladu a rozdělení „kořisti“, se dívaly dalekohledem do krajiny, zkoumaly lupou hmyz a květiny, vyzkoušely si houpačky a skluzavku na dětském hřišti pod Kamýkem. Po vydatné svačině si šly prohlédnout exotické ptactvo ...


Zveřejněno: 28. 5. 2021, zapsal: Martin Krš, přečteno: 184x
hjkhkf xfgdfhfsgh

      Známá veršovaná pohádka nás provázela od poloviny května novým tématem s názvem „Zvířecí rodina“. Děti se seznámily s domácími a užitkovými zvířaty, učily se rozlišovat a pojmenovávat samce, samice a mláďata. Dále jsme si povídali, čím se jednotlivá zvířata živí, čím jsou pro nás přínosná, jaké jsou rozdíly mezi ptáky ...


Zveřejněno: 27. 5. 2021, zapsal: Dagmar Cajthamlová, přečteno: 145x
,,Jarní rozkvétání ,,Jarní rozkvétání

Již konečně se příroda zazelenala a rozkvetly nám stromy v zahrádkách.

Při vycházkách děti přímo pozorovaly  stromy, na louce poznávaly květiny a  jejich názvy.

Naučily se hudebně-pohybové hry : ,,Na pampelišku", ,,Na zahrádce pod jabloní", ,,Uvíjíme věneček". Pracovaly se štětcem , barvou a moc pěkně namalovaly ,,Kvetoucí strom" .

Uvolňovaly si zápěstí při ...


Zveřejněno: 24. 5. 2021, zapsal: Eva Beníšková, přečteno: 181x
Kamýk 2 Kamýk 1

Cesta za pokladem s myškou Bětuškou…

Na děti ve třídě čekal dopis od myšky Bětušky a jejího kamaráda kocourka Mikeše, aby se vypravily na zříceninu letohrádku Kamýk, kde mají najít ukrytý poklad…. A tak se Skřítci vydali na cestu autobusem na Kamýk. Prohlédli si zříceninu Kamýk, pohlédly do dalekého kraje ...


Zveřejněno: 24. 5. 2021, zapsal: Lucie Brabcová, přečteno: 93x
zvířátkov

Náš sopečný projekt - ostrov Krakatua pomalu uzavíráme. Cílem toho všeho snažení bylo, aby si děti uvědomily, že svým jednáním dokážou mnohé ovlivnit. A jak jinak jim to dokázat než prožitkem.

  Viděli jsme s dětmi reportáž o farmě Zvířátkov, kde zachraňují a dále poskytují přístřešek zvířatům, která přijdou o svého majitele ...


Zveřejněno: 20. 5. 2021, zapsal: Matěj Peřka, přečteno: 182x
Koťata - Růženka3 Koťata - Růženka2

V květnu jsme v Koťatech žili pohádkovým příběhem. Postavili jsme si Růžové království, oženili smutného krále, aby už nebyl smutný a uspořádali svatební hostinu.

Koťata - Růženka4 Koťata - Růženka5

A co čert nechtěl a královna ano, zapůsobil kouzelný lektvar a za čas (asi tak za dva dny :-) ) se královně narodila dceruška. Koťata se proměnila v ...


Zveřejněno: 20. 5. 2021, zapsal: Veronika Vaňourková, přečteno: 124x
rrr tttt kkkkk

Od praotce Čecha jsme se postupně probrali starými pověstmi českými. Moc nás to téma bavilo. Dozvěděli jsme se o Horymírovi a o jeho statečném koni Šemíkovi, o Šárce a Vlastě, o dvou statkářích, kterým se nelíbilo, že jim vládne kněžna Libuše, o knížeti Přemyslovi a jeho věrné družině z Vyšehradu ...


Zveřejněno: 14. 5. 2021, zapsal: Martin Krš, přečteno: 197x
4523 127453 111

Téma „rodina“ nás ve třídě provázelo uplynulých čtrnáct dní. Děti si navzájem představily pomocí fotografií vlastní rodinu, členy a učily se pojmenovávat příbuzenské vztahy i v rodině širší. Za pomoci „malé techniky“ vystavěly ve skupinách lidská obydlí dle plánků, učily se zakomponovat i elektrické kabely, vodu a odpad. Nechybělo ani ...


Zveřejněno: 14. 5. 2021, zapsal: Lucie Brabcová, přečteno: 186x
Příroda2 Příroda1

Příroda se probouzí a všude kolem nás to kvete, voní, pučí, bzučí. To jsme si nemohli nechat ujít a začátek týdne jsme od rána byli venku. V pondělí jsme si zacvičili na zahradě. Využili jsme k tomu naše hrací prvky a dětem se výuka venku moc líbila.

               V úterý jsme ...