Charakteristika třídy

 Do naší třídy chodí 24 dětí čtyř až pěti letých, z toho je 10 děvčat a 14 chlapců. Skupina se skládá převážně z dětí, které navštěvovaly naší třídu již minulý rok, 3 děti jsou nově příchozí. Ve třídě jsou 2 děti se SVP, kterým byly přiděleny asistentky pedagoga a 2 děti s odlišným mateřským jazykem, z toho jedno téměř nemluvící česky.

Naše filosofie: 

Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.