Pravidla třídy

Jakou třídu chceme:

  • aby naše třída byla příjemným prostředím, ve které děti budou rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou spokojené a šťastné
  • aby ve třídě vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima, které příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje
  • aby se třída otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování (informovanost o prospívání dětí, organizování společných akcí apod)