Třídní vzdělávací program

Název TVP: 

MY JSME KLUCI, MY JSME HOLKY,
CO SE TĚŠÍ DO SVÉ ŠKOLKY

V individuálním přístupu se chceme zaměřit především na samostatnost dětí, rozvoj jejich schopností a dovedností.

Během roku se budeme snažit děti učit správnému a slušnému chování, dodržovat hygienické návyky, učit se samostatnosti při stolování a sebeobsluze, budeme stavět na základech vybudovaných v předešlém školním roce. Chceme dále učit děti třídit odpad, starat se o přírodu a budovat k ní kladný vztah.

Budeme se snažit být důslední při úklidu hraček a pomůcek. Zaměříme se především na rozvoj mluvy u dětí a to hravou formou (básničky, říkadla, písně a artikulační či dechové cvičení. Do činností se snažíme zařazovat co nejvíce pohybových aktivit.

Naší snahou je, aby si dítě vše samo vyzkoušelo a prožilo. Preferujeme tedy interaktivní a prožitkové učení. Klademe důraz na samostatnost dětí a metodu pokusu a omylu. V činnostech se snažíme nastolit vždy nějaký problém, který se děti učí samy řešit. Naší snahou je vychovat z dětí samostatné bytosti. Postupem roku se budeme také snažit zvyšovat naše nároky, ale vždy podle možností dětí vzhledem k jejich dosavadním zkušenostem a schopnostem.