Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program

Název TVP: Berušky poznávají celý svět cestou písní, her a pohádek

Naše filosofie: Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí apřipravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.

V individuálním přístupu se chceme zaměřit především na samostatnost dětí, rozvoj jejichschopností a dovedností.

Co bychom chtěli: Společně chceme žít ve „světě Berušek“ a snažit se objevovat a poznávatsvěty další a nové. Všechno nás zajímá, všechno bychom si chtěli vyzkoušet. Chceme sispolečně hrát, tvořit, zkoumat a připravovat se do školy. Chceme být třídou, kde se všichnicítí spokojeně a bezpečně, kde se navzájem všichni respektují.

Naším cílem je upevňovat získané zkušenosti, dovednosti a návyky dětí a obohacovat je odalší nové poznatky, které uplatní při řešení běžných životních situacích. Vést děti ksamostatnosti v chování a jednání se svými vrstevníky i dospělými, učit je hodnotit výsledkysvých činností a důsledky chování.

Jakou třídu chceme:

· aby naše třída byla příjemným prostředím, ve které děti budou rády trávit chvíle odloučeníod rodičů a budou spokojené a šťastné

· aby ve třídě vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima, které příznivě působí narozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje

· aby se třída otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný, otevřený, plnývzájemného naslouchání a povzbuzování, aby i nadále přetrvala úzká spolupráce započatápřed 2 lety (informovanost o prospívání dětí, organizování společných akcí apod)