Charakteristika třídy

Charakteristika třídy: Do naší třídy chodí 18 dětí, z toho je 10 děvčat a 8 chlapců, 2 děti jsou předškolního věku, 1 dítě je s tělesným postižením, 1 dítě s logopedickou vadou a 2 děti jsou s odlišným mateřským jazykem. Na 2 děti je zpracován individuální vzdělávací plán a pečuje o ně asistentka pedagoga.

 Třídní motto:

Pojď s Koťátky do Pohádky,

poletíme tam a zpátky,

budeme si spolu hrát,

dívat se i poznávat…

děti říkají koho, a co poznají…)