Pravidla třídy

SRDÍČKOVÁ PRAVIDLA

 • Máme se rádi, jsme kamarádi.
 • Problémy řešíme společně, pomáháme si.
 • Umíme se rozdělit a půjčit svoji hračku.
 • Chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám.
 • Myslíme na sebe i na druhé.
 • Respektujeme se navzájem, neposmíváme se.

PUSINKOVÁ PRAVIDLA

 • Hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme s druhými.
 • Umíme poděkovat.
 • Umíme si říci o pomoc kamaráda nebo dospělého.
 • Když se nám něco líbí nebo nelíbí, řekneme si to.
 • Domlouváme se klidným hlasem, nekřičíme.
 • Mluvíme slušně.

RUČIČKOVÁ PRAVIDLA

 • Rukama si pomáháme a usmiřujeme se.
 • Neubližujeme si.
 • Vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky.
 • Šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami nebo knížkami.
 • Uklízíme si po sobě hračky tam, kam patří, udržujeme pořádek.
 • Myjeme si ruce před, po jídle, po použití toalety. 

OUŠKOVÁ PRAVIDLA

 • Když jeden mluví, ostatní mu naslouchají.
 • Hlukem můžeme škodit, hluk může škodit i nám.

NOŽIČKOVÁ PRAVIDLA

 • Ve třídě se nehoníme, abychom si neublížili.
 • Kopeme pouze do míče.

OČÍČKOVÁ PRAVIDLA

vytvořily je naše děti

 • Pozorně se díváme a pozorujeme věci kolem sebe.
 • Kontrolujeme si svoje věci.
 • Učíme se vnímat, sledovat a zkoumat celý svět.