Třídní vzdělávací program

Jak jsme potkali kočku Micku a pejska Škubánka

  Naučíme se podělit o radost, vnímat krásy života i světa všemi smysly. Naslouchat druhým a být citlivý a ohleduplný ke svému okolí. Pochopíme, že s poctivostí a pravdomluvností nejdál dojdeme. Budeme stát pevně na zemi se svým názorem, ale zároveň budeme mít hlavu v oblacích a hledat nová poznání a moudrosti života. Tak se z nás na konci roku stanou kamarádi, kteří se těší na nové zážitky ...

 Chceme dětem vytvořit příjemné prostředí, atmosféru důvěry a vzájemného porozumění, prostředí, ve kterém děti budou rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou spokojené a šťastné. Celým rokem nás budou provázet pohádky a pohádkové příběhy.

Chceme si s rodiči vybudovat vztah postavený na důvěře a otevřenosti. Pravidelně budeme nabízet rodičům konzultační hodiny, společná tvoření a besídky. V případě problémů budeme vždy po
společné poradě hledat společnou cestu v působení na dítě.

Co se naše děti naučí:

  1. Správně používat předměty denní potřeby.
  2. Slušnému chování a používání kouzelných slovíček.
  3. Domluvit se s kamarádem a vysvětlit svůj názor.
  4. Být samostatný v sebeobsluze i komunikaci.
  5. Dodržovat stanovená pravidla.
  6. Vyjádřit své dojmy a pocity.
  7. Přiznat chybu a nést důsledky svého chování.
  8. Vcítit se do pocitů druhých a naslouchat.
  9. Být ohleduplný a respektovat kamaráda.
  10. Být zvídavý, objevovat nové poznatky a informace o sobě, svém okolí, přírodě, světě a o vesmíru.