Charakteristika třídy

V naší třídě je zapsáno 24 Sluníček ve věku 3-4 roky, z toho 9holčiček a 15 chlapců. Třída pracuje pod vedením učitelek Bc. Ivany Urbánkové a Bc. Andrey Pytlíkové, které spolupracují již třetím rokem, nově spolupracujeme také se školní asistentkou pí Evou Blažkovou (ŠA).

Některé děti se znají druhým rokem ze třídy Myšek, ale hodně Sluníček k nám přibylo a my všichni se budeme snažit, aby se jim u nás líbilo.

Motto třídy

Víš něco o světě kolem sebe?“

„Vím všechno možné.“

„Ne, já mám na mysli, jestli někdy svět kolem sebe cítíš.“

„Cítím ze světa kolem sebe tolik, kolik můžu.“

„To nestačí, musíš cítit všechno, jinak svět ztrácí smysl.“

(Carlos Castaneda, Oddělená skutečnost)