Charakteristika třídy

Ve třídě Lodička je zapsáno 24 dětí ve věku 2,5 - 5 let: 19 dívek, 5 chlapců.10 dětí je nově příchozích.V letošním roce se opět zapojíme do projektu ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. U dětí se zaměříme na rozvoj hrubé a jemné motoriky, prevenci správné výslovnosti. Děti seznamujeme s pravidly, vedeme je k jejich dodržování a harmonickému soužití ve třídě i mimo ni, k osvojování si základních společenských a lidských hodnot. Hravou a zábavnou formou budeme s dětmi poznávat sebe i druhé, podporovat jejich tvořivost, zvídavost, rozvíjet prosociální a kooperativní chování.

Motto třídy

Cáká, cáká vodička,

po ní pluje lodička.

V lodičce jsou dětičky,

hodní kluci, holčičky.

Smějí se a radují,

kampak asi doplují?