Integrovaný blok

„MYŠKY cesty hledají, do světa se vydají“ (květen, červen)

Výpravy do neznáma, hon za dobrodružstvím a za poznáním nových zajímavých krajů. Nutnost odvahy a zdatnosti, zdravého sebevědomí, ale i zásad důležitých při cestách za poznáním. Odměnou pak nespočet skvělých zážitků. 

Záměrem v tomto bloku je:
  • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě;
  • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.);
  • vytváření základů pro práci s informacemi;
  • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými;
  • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků  o prostředí, v němž dítě žije;
  • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností;
  • poznávání jiných kultur;
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.