Sdružení Tady a teď Spolupracujeme s následujícími organizacemi:

Spolupracovali jsme se společností Tady a Teď, o.p.s. zejména v oblasti multikulturní výchovy.

Občanské sdružení Ně-ha Mateřská škola spolupracuje s občanským sdružením NĚ-HA výtvarně keramická dílna, které zdokonaluje naše děti v práci s keramickou hlínou.

Pravidelně 1x v měsíci navštěvují nejstarší děti výtvarnou dílnu se svými učitelkami.

Pomocné tlapky

Velice příjemná je spolupráce se společností Pomocné tlapky o.p.s., kde například děti kreslí pozvánky na akce společností a ve školce probíhá předvádění cvičených psů s besedou.

Spolupráce s Pedagogicko psyachologickou poradnou v Rokycanech spočívá především na pomoci dětem, které mají problémy s nástupem do základní školy. Ve spolupráci s rodiči a PPP zajišťujeme optimální péči těmto dětem, aby jejich připravenost do základní školy byla co nejlepší.

Knohovna Rokycany Tradiční je spolupráce s Knihovnou v Rokycanech, která se zaměřuje na akce - dny knihovny, divadelní představení v KKK - dvůr knihovny, besedy apod.

Také spolupráce se ZŠ Ulice Míru,  ZŠ T.G.M. a ZŠ  Jižní předměstí v Rokycanech je tradiční. Pravidelně navštěvujeme tyto školy v období zápisu do ZŠ a na konci školního roku.

Spolupráce se Základní uměleckou školou v Rokycanech spočívá ve výběru hudebně nadaných dětí do prvního ročníku ZUŠ, u výrazných talentů již v předškolním věku.