I.třída - BERUŠKY

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

  Třídní učitelky

Bc. Choulíková Bohumila 

Martina Fousová, DiS.

Asistent pedagoga

Černá Lenka

Komasová Lucie

    Kontakt

+420 725 811 561

Název TVP:                 MY JSME KLUCI, MY JSME HOLKY,
                                            CO SE TĚŠÍ DO SVÉ ŠKOLKY

     Naše filosofie: Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost
dětí a připravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.


    Charakterisídytika tř: Do naší třídy chodí 24 dětí čtyř až pěti letých, z toho je
10 děvčat a 14 chlapců. Skupina se skládá převážně z dětí, které navštěvovaly
naší třídu již minulý rok, 3 děti jsou nově příchozí. Ve třídě jsou 2 děti se SVP,
kterým byly přiděleny asistentky pedagoga a 2 děti s odlišným mateřským
jazykem, z toho jedno téměř nemluvící česky.

V individuálním přístupu se chceme zaměřit především na samostatnost dětí,
rozvoj jejich schopností a dovedností.

Během roku se budeme snažit děti učit správnému a slušnému chování,
dodržovat hygienické návyky, učit se samostatnosti při stolování a sebeobsluze,
budeme stavět na základech vybudovaných v předešlém školním roce. Chceme
dále učit děti třídit odpad, starat se o přírodu a budovat k ní kladný vztah.
Budeme se snažit být důslední při úklidu hraček a pomůcek. Zaměříme se
především na rozvoj mluvy u dětí a to hravou formou (básničky, říkadla, písně a
artikulační či dechové cvičení. Do činností se snažíme zařazovat co nejvíce
pohybových aktivit.

Naší snahou je, aby si dítě vše samo vyzkoušelo a prožilo. Preferujeme tedy
interaktivní a prožitkové učení. Klademe důraz na samostatnost dětí a metodu
pokusu a omylu. V činnostech se snažíme nastolit vždy nějaký problém, který se
děti učí samy řešit. Naší snahou je vychovat z dětí samostatné bytosti. Postupem
roku se budeme také snažit zvyšovat naše nároky, ale vždy podle možností dětí
vzhledem k jejich dosavadním zkušenostem a schopnostem.

Jakou třídu chceme:

- aby naše třída byla příjemným prostředím, ve které děti
budou rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou
spokojené a šťastné
- aby ve třídě vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové
klima, které příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech
oblastech jeho vývoje
- aby se třída otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a
rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a
povzbuzování (informovanost o prospívání dětí,
organizování společných akcí apod)