IV. třída - SKŘÍTCI

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelé:

Husáková Hana

Bc. Peřka Matěj

Asistent pedagoga:

Zuzana Manková

Kontakt:

+ 420 725 429 161

Naše motto :

VŠICHNI SKŘÍTCI POHROMADĚ,

SEŠLI JSME SE NA ZAHRADĚ.

VŠEM OKOLO UKÁŽEME,

CO MY VŠECHNO DOKÁŽEME.

HOLA HEJ, HOLA HEJ,

DNESKA MÁME SKŘÍTKŮ REJ !


CHARAKTERISTIKA TŘÍDY
V naší třídě je zapsáno 24 Skřítků ve věku 5-6 let, z toho 9 holčiček a 15 chlapců. Třída pracuje pod vedením učitelů Hany Husákové a Matěje Peřky, kteří spolupracují šestým rokem.
Všechny děti jsou předškolního věku, z toho 5 dětí s odkladem školní docházky a 2 děti s PO 3 a s IVP. Většina dětí se již zná třetím rokem, letos se k nám vrátilo 7  dětí ze třídy Dráčků a nově nastoupil jeden chlapec. My všichni se budeme snažit, aby se jim u nás líbilo.

 

Třídní pozdrav Skřítků 

Skřítek je náš kamarád,

vše, co dělá, dělá rád.

Velmi hbitě přemýšlí,

spoustu věcí vymýšlí.

Dětem těm vždy pomáhá,

ani chvilku neváhá.

 

NA CO SE TĚŠÍME

Náš třídní vzdělávací program je volně inspirován knihou spisovatelky Lenky Rožnovské  „  Skřítci školkovníčci “ a uměle doplněn  skřítkem Tužtičkou o další motivační příběhy tak, aby  byly blízké dětem a vycházely z potřeb dětí realizovat se při hře i učení se skřítkem Tužtičkou. Program plynule navazuje na ten z minulého roku, kde je také ústřední postavou někdo, kdo nás bude provázet po celý rok.
    Skřítek Tužtička k nám přišel ze základní školy navštívit svého kamaráda skřítka Pitrýska.  Byl zvědavý na  třídu v Mš . Plno malých skřítků se mu líbilo, rozhodl se zůstat, pomáhat jim a prožívat s nimi radosti a dobrodružství všedních dní. Příběh se bude rozvíjet na základě reakcí dětí pod vedením učitelů.
    Skřítek  Tužtička bude připravovat do kouzelné taštičky Notičky dopisy, úkoly, překvapení i odměny.
     Prostřednictvím našeho příběhu využijeme přirozenou touhu dětí poznávat, objevovat nové a experimentovat. Povedeme děti k vytváření hlubšího vztahu k prostředí ve kterém žijí, k prohlubování vztahu k přírodě, k samostatnosti i ke spolupráci s ostatními.
   Skřítek Tužtička provede děti jednotlivými ročními obdobími a jejich změnami, bude s námi prožívat tradice a vhodnou motivací rozvíjet fantazii a tvořivost dětí.
     Povedeme děti k dodržování třídních pravidel, které postupně doplňujeme.
    Chceme rozvíjet dětská kamarádství, podporovat fyzickou psychickou pohodu dětí tak, aby nám společně bylo hezky. Všechny činnosti budou propojeny skřítkem Tužtičkou a případně i Pitrýskem a tím zajistíme přirozenou motivaci a prožitkové učení na základě sdílených emocí.

Naše pravidla

Kouzelné chování u Skřítků

Kdo jsou to kamarádi,

lidé co se mají rádi,

a pomohou si bez řečí,

to je krása člověčí


Pusinková

 • Hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme s druhými

 • Domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas

 • Když se nám něco nelíbí, řekneme si to

 • Můžeme o pomoc pořádat kamaráda i dospělého (i o pomoc pro druhého)

Srdíčková 

 • Máme se rádi, jsme kamarádi

 • Umíme se rozdělit, obdarovat

 • Chováme se k druhým tak, jak chceme, aby s e oni chovali k nám

 • Každý umí něco, všichni jsme důležití

Oušková 

 • Hlukem můžeme škodit, hluk škodí nám

 • Když jeden mluví, ostatní naslouchají

Ručičková

 • Uklízíme hračky, udržujeme pořádek

 • Myjeme si ruce před a po jídle, po použití WC

 • Rukama si pomáháme a usmiřujeme se

 • Vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky

Nožičková

 • Kopeme jen do míče

 • Ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili