Třída MEDVÍDEK

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitel:

Bc. Alois Hájek

Martin Krš

 Kontakt:

+420 777 646 007

(osobní telefon)

 

Motto třídy:

"Jaký je dnes den?" zeptal se Pú.

"Dnes je dnes," vypísklo Prasátko.

"Můj oblíbený den," řekl Pú.

 

Charakteristika třídy

Třída Medvídek je pro menší počet dětí. Kapacita této třídy je 12 dětí. Letos ji navštěvuje 5 chlapců a 7 dívek ve věku od 3 do 5 let. Dva chlapci jsou jsou nově příchozí a bude třeba je začlenit do kolektivu a seznámit s prostředím MŠ. 

Třída se nadále vybavuje nejrůznějšími hračkami, doplněna o prvky Montessori pomůcek. Nabídka her a činností se stále v průběhu roku mění podle aktuálních potřeb dětí.

 

Třídní vzdělávací program

  " Medvídkem Pú a čtveroroční období."

V letošním roce budeme opět putovat s medvídkem Pú. Budeme podnikat dobrodružné výpravy do přírody. Sledovat přírodu jak se mění a poznávat nejbližší okolí. Při pobytu venku budeme zařazovat různé výchovně vzdělávací činnosti. Děti budou mít možnost cvičit s nejrůznějšími pomůckami, v letních měsících za příznivého počasí také na zahradě. Letos již po třetí se účastníme projektu cvičíme se Sokolem 

 „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“

Zaměřujeme se na:

- v prvních měsících na adaptaci nových dětí

- respektování individuality každého dítěte

- snaha o přizpůsobení činností s ohledem na věk, aby co nejvíce vycházely

  z potřeb dítěte 

- ve třídě vytváříme bezpečnou, klidnou a radostnou atmosféru

- je pro nás důležité, aby se děti postupně naučily být

  samostatné běžných samoobslužných návycích, aby spolupracovaly 

  s ostatními a navzájem se tolerovaly

- v průběhu celého dne je zajištěn pitný režim a přísun čerstvého ovoce a zeleniny 

- dáváme dětem dostatek času pro volné hry a tvoření

- podporujeme v dětech jejich zájmy a posilujeme jejich zdravou sebedůvěru

- podporujeme nadané děti

- snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách

- zaměřujeme se převážně na metody prožitkem, kooperativního

  učení hrou, experimentálního, spontánního sociálního učení, smyslové,

  logické a také na manipulační hry.

- spolupracujeme s různými organizacemi v Rokycanech: městská knihovna,

  muzeum, ZUŠ, DDM, PPP, plavecký bazén, hokejový stadion  


Pravidla třídy:

Šnečkové pravidlo

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu

zde chodívají.

                                                                                             medvidek pu

Sovičkové pravidlo

Kdo chce všechno vědět, znát, musí umět naslouchat !!!

sovička

Tygří pravidlo

Když někomu ublížím, omluvím se mu a po hlavičce ho pohladím.

                                                                                         tygr

Prasátkové pravidlo

Do školky nepatří žvýkačky a lízátka, mohli by vám zaskočit, má milá děťátka.

prasátko

Srdíčkové pravidlo 

 Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi. Hračky si vždy půjčujeme, 

  se všemi se zasmějeme.

                                 Pú