Třída SLUNÍČKO

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelé:

Marie Paulusová

Bc. Lucie Brabcová

Pavlína Škulinová (AP)

 Kontakt

725 034 883

Motto třídy:

Máme rádi sluníčko,

pojď sem pejsku, kočičko.

Všichni se tu rádi máme,

navzájem si pomáháme.

Že to není pohádka,

ví les, louka i zvířátka.

Charakteristika třídy

Ve třídě Sluníčko je zapsáno 24 dětí 4 - 6ti letých, z toho 10 děvčat a 14 chlapců.

Pro třídu Sluníčko je typická žlutá barva ,která vyjadřuje potřebu světla a tepla, pozitivní energii a vyjadřuje radost.V tomto duchu se snažíme na děti působit .

 

Třídní vzdělávací program

"Naše planeta, naše zem, je pohádkovým domovem"

Rozvrh dne je uspořádán tak, aby dětem vyhovoval a přinášel pocit jistoty a bezpečí.

- vedeme děti k samostatnosti, spolupráci, úctě i toleranci

- necháváme dětem dostatečný prostor pro hru

- je zajištěn časový odstup mezi jídly i pitný režim

- umožňujeme dětem delší pobyty venku

- nespěcháme na děti, atmosféra ve třídě je optimistická, klidná a pohodová

- dáváme dětem dostatek prostoru pro tvoření s dostatečným množstvím materiálu

- činnosti plánujeme s ohledem na věk a potřeby dětí, vycházíme z jejich návrhů

- plníme řízené aktivity také venku i v různých jiných časových úsecích

- panuje u nás shoda v práci pedagogů i asistentky (domluva o tématech, návaznost)

- přizpůsobujeme činnosti věku a schopnostem dětí s přihlédnutím k dětem ze sociálně

  znevýhodněným prostředím

- spolupracujeme s DDM ( návštěvy výstav, tvoření z hlíny, zvířátka v chovatelském kroužku,

akce pořádané DDM - Den země, atd.)

- navštěvujeme knihovnu, muzeum, PPP, ZUŠ a další

- děti navštěvují bazén formou her

- v tomto školním roce budeme navštěvovat 8 lekcí předplaveckého výcviku

- v nabídce bude i škola bruslení

Pravidla třídy

1. Budeme na sebe hodní. Hádání, strkání a posmívání do školky nepatří.

2. Ve třídě i na chodbě chodíme pomalu. Běhat můžerme tam, kde máme na to místo.

3. Když někdo mluví, poslouchám. Neskáču mu do řeči.

4. Třikrát a dost.

5. Jsem samostatný(ná). Nejdřív si zkusím poradit sám, pak požádám o radu nebo o pomoc 

    kamaráda. Poté jdu za paní učitelkou.

6. Při stolování uklízím samostatně nádobí, zastrkuji židli.

7. Před vycházkou dodržuji postup oblékání a ukládání věcí.

8. Pravidlo zvednuté ruky.

 

Další pravidla budeme vytvářet a budou vznikat v průběhu roku podle situace ve třídě a potřeb dětí.