Třída STROMEČEK

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelky:

Mgr. Bc. Věra Zagorová

Bc. Miroslava Klírová

Květa Pálková

Michaela Kašáková (ŠA)

 Kontakt

725 034 881

Motto třídy:  

   "Stromy jsou básně, které země píše do nebe." (Ch. Fibrin)

Uvítání ve třídě "Stromeček"

Levou nohu k pravé noze (stoj spatný, připažit)
    přisuň pěkně pomalu.
    Hlavu vzhůru, stoupni rovně (stoj spatný, vzpažit) 
    ruce zvedni nad hlavu.
    Jsi strom, který listy má (třepej prsty)
    a když vítr zafouká,
    větve tvoje rozhoupá.
    Fouká, fičí, větve sklání, (mírné úklony vpravo, vlevo)
    vpravo, vlevo se uklání. (úklony větší)
    Až ten vítr odlétne, (nádech, výdech, připažit)
    stromeček si oddechne.

Charakteristika třídy:

V naší třídě je zapsáno 25 dětí 3-7 letých,  2 děti mají odklad školní docházky.

Třída je vybavena novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček (nabídka se dle možností stále doplňuje).

Třídní vzdělávací program "Stromeček a jeho Kořínek"

- v letošním školním roce pracujeme s knihou L. Štíplové "Příhody malého Kořínka", po celou dobu nás bude skřítek Kořínek provázet a budeme s ním společně objevovat svět.

- respektujeme individuální potřeby dětí

- vytváříme klidné a přátelské klima třídy

- dáváme dětem dostatek času pro volnou hru, děti mají možnost ji dokončit nebo v ní později pokračovat

- na děti nespěcháme, atmosféra ve třídě je klidná, pohodová a optimistická

- při pobytu venku zařazujeme různé výchovně vzdělávací činnosti a snažíme se co nejvíce času trávit v přírodě

- zaměřujeme se na rozvoj kamarádských vztahů mezi dětmi a dodržování pravidel soužití (vytvoření piktogramů)

- posilujeme obranyschopnost a fyzickou zdatnost dětí (solná jeskyně, delší pobyt venku, pravidelné cvičení v tělocvičně)

- všestranně rozvíjíme osobnost každého dítěte tak, aby bylo vybaveno do života základními znalostmi, dovednostmi a návyky

- hrajeme si, malujeme, zpíváme, tančíme, sportujeme, cvičíme, učíme se porozumět textu....

"Stromy"

Jiří Žáček

Vzduch a slunce stromům stačí,

vodu pijí ze země,

kolébají hnízda ptačí,

šeptají si tajemně.

Možná, že mi tiše poví:

Neboj se a pojď k nám blíž.

Celý svět je pohádkový, víš?

Pravidla třídy

1. Umím se přivítat a rozloučit, při pozdravu se podívám do očí.

2. Používám slovíčka prosím a děkuji.

3. Když chci odejít ze třídy, řeknu to paní učitelce.

4. Neskáču do řeči paní učitelce ani kamarádovi, ale počkám, až domluví.

5. Když potřebuji pomoc - požádám kamaráda nebo paní učitelku.

6. Pomáhám ostatním, pokud o moji pomoc požádají.

7. Neubližuji ostatním.

8. V prostoru mateřské školy se pohybuji tak, aby nedošlo k úrazu (neběhám).

9. Vše, co si půjčím, vrátím na své místo.

10. Mluvím slušně a pravdu.