Rozšiřující nabídka vzdělávání

Na naší škole můžeme kromě standardní výchovné práce se zařazovanými prvky tvořivé dramatiky nabídnout rodičům práci s dětmi v těchto oblastech:

  • Angličtinka: seznamování s cizím jazykem formou her a písní
  • Tělovýchovná cvičení: cvičení v tělocvičně rokycanského gymnázia s využitím nářadí a náčiní
  • Keramická dílna: děti si rozvíjí drobnou motoriku ruky, fantazii a tvořivost. Práce s hlínou je i terapie pro neklidné a nesoustředěné děti.
  • Veselé zpívání: děti se učí se samostatnému a sborovému zpěvu.
  • Předplavecký výcvik: základy plaveckých dovedností, hry ve vodě
  • Kurz bruslení: základy správné techniky bruslení pod vedením zkušených instruktorů, hry na ledě
  • Solná jeskyně: pobyt dětí v příjemném prostředí solné jeskyně - hry a zábavné úkoly se skřítkem Solánkem
  • Ve spolupráci s lyžařskou školou Kamzík Plzeň se mohou děti zúčastnit lyžařských kurzů na Šumavě v areálu Samoty.