ŠvPř - Co se děje v trávě? III

Zveřejněno: 12. 6. 2019, zapsal: Alois Hájek, přečteno: 356x

DEN TŘETÍ - Výlet broučků na Kašperk

Po probuzení jsme zjistili, že je nejvyšší čas jít na snídani. Rozcvička i tak byla důkladná. Po snídani si děti vyrobily tykadla. Hned jsme malé broučky vyfotili. Alespoň máme památku, protože polovina dětí tykadla do večera poztrácela. Před polednem jsme vyrazili na hrad Kašperk. Autobus nás dovezl pod hrad a čekala nás příjemná procházka lesem. Pod hradem jsme měli oběd. U padacího mostu nás vítala průvodkyně. Při prohlídce děti získaly spoustu nových informací. Dozvěděly se, že hrad měl střežit zemskou hranici s Bavorskem, ochránit významné naleziště zlata a zabezpečit důležité obchodní trasy tzv. Zlaté stezky. To jsou tři důvody, které vedly římského císaře a českého krále Karla IV. v roce 1356 k vybudování hradu Kašperk na severovýchodním výběžku kopce Ždánova. Jedná se o nejvýše položený královský hrad v Čechách. Děti si vyzkoušely boj z blízka, nacvičily dobový tanec. Průvodkyně ocenila široké znalosti našich dětí. Prokázaly i matematické schopnosti, když přepočítaly váhu brnění v poměru k váze svých rodičů. Některé děti se pochlubily, že jejich rodiče váží jako troje brnění. Otázka pro vás: ,,Kolik váží brnění?“ Nakonec byly děti pasovány na princeznu a rytíře. Slavnostně převzaly listinu, která to potvrzuje. Po občerstvení jsme pokračovali na Pustý hrádek, kde nás čekal výhled na Kašperk a okolí. Za odměnu od nás děti dostaly památeční odznáček.