Znovuotevření mateřské školy

Zveřejněno: 5. 5. 2020, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 1523x

Milí rodiče, v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství připravujeme znovuotevření naší mateřské školy od pondělí 25. května 2020. Od toho data bude provoz naší školy v mimořádném režimu, kdy budeme uplatňovat tato opatření:

  • Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná.
  • Do data znovuobnovení provozu ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy. Počet dětí ve třídě může být snížen.
  • Provoz školy bude organizován tak, aby se omezil kontakt dětí mezi třídami.
  • Vzhledem k úpravám nároků na organizaci předškolního vzdělávání nemůžeme garantovat vzdělávání ve třídě, do které bylo dítě pro školní rok 2019/2020 vřazeno ani přítomnost konkrétních učitelek odpovědných za naplňování ŠVP v této třídě.
  • Při příchodu dětí budeme provádět kontrolu zdravotního stavu, v případě jakýchkoliv obtíží nebudeme děti přijímat do kolektivu.
  • Upozorňujeme, že v den nástupu dítěte do mateřské školy budeme vyžadovat vyplněný formulář Čestné prohlášení zákonného zástupce.
  • Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 3 roušky, které uloží na určené místo, aby byly pro případ potřeby k dispozici.
  • Pozor změna. Děti, které nebudou ani jeden den v tomto období navštěvovat mateřskou školu, budou osvobozeny od platby školného. Po jednání se zřizovatelem došlo ke změně v platbě úplaty. V době, kdy bude MŠ v provozu bez omezení – tzn. 5 dní za květen a celý červen, bude úplata hrazena všemi rodiči. Prázdninový provoz hradí jako vždy pouze přihlášené děti. Školné za kalendářní rok 2020 Vám bude v celé výši vráceno v rámci ročního zúčtování daní.

Abychom se mohli na mimořádný provoz co nejlépe připravit, žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu naší mateřské školy. Prosíme, vyplňte dotazník do 13. května 2020.