Uzavření pracoviště Třebízského

Zveřejněno: 5. 2. 2021, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 428x

KHS PK vydala rozhodnutí o mimořádném opatření č. j.: KHSPL 2921/23/2021 ze dne 5. 2. 2021, kterým nařizuje s účinností ode dne 8. 2. 2021 uzavření Mateřské školy Rokycany, U Saské brány, pracoviště TŘEBÍZSKÉHO a dále zajištění provedení ohniskové dezinfekce.

 Na zá­kla­dě roz­hod­nu­tí KHS PK, je pracoviště Třebízského uza­vře­no, až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření. O obnovení pro­vozu vás bu­deme informovat.

  • Rodiče, kteří budou čerpat ošetřovné, vyplní tiskopis „Žádost o ošetřovné“ (na stránkách ČSSZ).
  • Rodiče, kteří se mají dostavit s dětmi na PCR test, se řídí pokyny zaslanými e-mailem.
  • V pří­pa­dě, že se u ně­kte­ré­ho z dě­tí ob­je­ví pří­zna­ky ne­mo­ci, kon­tak­tuj­te své­ho pe­di­at­ra.

Dě­ku­ji za spo­lu­prá­ci a po­cho­pe­ní.

Věra Zagorová