...po stopách řeky Vltavy

Zveřejněno: 15. 3. 2021, zapsal: Dana Pytlíková, přečteno: 271x
zzz zz

      Řeka Vltava nás s dětmi zavedla na Šumavu k Černé hoře, kde na jejím úpatí pramení ve dvou

tocích- Teplá a Studená. Na mapě jsme zkoumaly její tok přes Prahu až do Mělníka, kde se vlévá

do Labe a to v Hamburku do Severního moře. Tok řeky Vltavy jsme vytvořily v herně z modré

látky, krepového papíru a molitanových kostek a přemýšlely, kteří živočichové žijí v řece a kolem ní.

Na obrázcích jsme je poznávaly a názvy rytmizovaly a cvičily mluvidla. Už víme, že řeka Vltava protéká

Prahou, která je hlavním městem naší České republiky, že Pražský hrad je sídlo prezidenta, jak vypadá

státní znak a co znamenají symboly lva a orlice. K vytvoření české vlajky nám stačila čtvrtka, pravítko,

tužka, vodovky a štětec. Vlajky byly na přání dětí pověšeny v herně.

    Na břeh řeky Vltavy pozval děti hudební skladatel Bedřich Smetana, který o Vltavě složil

symfonickou báseň. Po seznámení s obsahem a poslechem byl jejich prožitek vyjádřen kresbou

suchým pastelem a tancem se šátečkem.

    Za zpěvu písně „ Na tom pražském mostě“ a doprovodem na dětské hudební nástroje zjistily

při pohledu z mostu, že je řeka Vltava plná odpadků. A protože jsou naše děti badatelé, kteří chrání

přírodu, nelenily, řeku vyčistily, odpadky roztřídily a vše odnesly do kontejnerů na tříděný odpad.

 Plastové láhve využily na výrobu ryb.

    Tělo si protáhly při cvičení s motivací „Řeka Vltava“, honičkách, hře Na rybáře. Na pracovních

listech hledaly správný tok řeky, opisovaly slovo PRAHA, VLTAVA, vymýšlely slova začínající hláskou

P, V, B, S, T a těšily se na pokračování a bádání o Praze a Vltavě v příštích dnech  …..