...po stopách předškoláků

Zveřejněno: 19. 3. 2021, zapsal: Dana Pytlíková, přečteno: 223x
bb

      Pokračování bádání o Praze a Vltavě nám překazilo vládní nařízení Covid- 19 o uzavření MŠ

a přechod na distanční výuku. A protože jsou naši dračí badatelé předškoláci, připravily jsme

pro ně pracovní listy, které jim byly přes Google učebnu poslány ke stažení a postupnému

 vypracování. Týkaly se koordinace ruky a oka při kreslení, zrakového rozlišování, rozvoje

pozornosti a postřehu, rozvoje myšlení a předmatematických představ. Důraz byl kladen na

správné sezení a držení tužky. Děti kreslily šikmé čáry – prší a fouká vítr, dokreslovaly žebříky,

které byly přistaveny k různým stěnám. Vyškrtávaly rámečky, ve kterých nejsou stejné obrázky,

vybarvovaly stejné obrázky v řadě. Počítaly obrázky a počet zakreslovaly tečkami do rámečků,

které spojovaly s obrázky rukou, na kterých byl zdvižen stejný počet prstů. Z obrázku plného

různých písmen vybíraly a spojovaly písmeno X a tím jim vznikla kresba zámku. Poznávaly

a vybarvovaly geometrické tvary, stříhaly a sestavovaly obrázky. O všem si s učitelkami

a svými kamarády povídaly při online výuce. Všichni se těší do školky….