,,Poznáváme smysly"

Zveřejněno: 2. 6. 2021, zapsal: Eva Kodlová, přečteno: 151x
Poznáváme smysly II Poznáváme smysly I

Minulý týden jsme se s chutí pustili do poznávání našich smyslů - zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu.

Rozvíjení smyslového vnímání prolínalo činnostmi během celého dne.

,,ZRAK"

- děti vyhledávaly, co do řádku nepatří                                                                                        

- hrály hru ,,Na detektiva" - umisťovaly předměty na předkreslené obrázky

- vyhledávaly dvojice obrázků s využitím dalekohledů

- ve městě a v přírodě pozorovaly určené věci dle nákresu a zapisovaly, co vidí

- hrály hru ,,Na zrcadlo"

,,SLUCH"

- děti poznávaly různé zvuky - trhání papíru, rolničky, píšťalku....

- hrály ,,Zvukové pexeso"

- správně reagovaly na zvukový signál

- hra ,,Na budík"

,,ČICH"

- zkoumaly čich při hře : ,,Návštěva maminčiny kuchyně"- s využitím různého druhu koření

                                       ,,Návštěva maminčiny koupelny" - poznávaly vůni parfému, zubní

                                        pasty, sprchového a masážního gelu ....

,,CHUŤ"

- ochutnaly různé potraviny a poznávaly rozdílné chutě

,,HMAT"

- procvičily jemnou motoriku při hře s mozaikou, navlékání knoflíků, trhání papíru ,,Zmrzlina",

 cvičily s masážními míčky, tvarovaly z drátků aj.

Tak jsme si všichni užili veselý týden plný her, překvapení a poučení.