Pedagogická diagnostika

Zveřejněno: 11. 10. 2021, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 302x

Vážení rodiče,

Mateřská škola Rokycany, U Saské brány používá od září 2021 nový přístup k pedagogické diagnostice. Tato diagnostika má název „iSophi“.

Povinnost provádět pedagogickou diagnostiku vyplývá z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

„Učitel mateřské školy vykonává tyto odborné činnosti: ….provádí pedagogickou diagnostiku, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v procesu vzdělávání; …..“ (více viz RVP PV).

Metodika na podporu individualizace vzdělávání vznikla na pomoc tomu, aby pedagogové mohli děti lépe poznat, spolehlivěji sledovat jejich vývoj i učení, nabízet jim aktivity, které je posouvají, volit odpovídající přístupy a metody, všímat si každého jednotlivého dítěte, rozpoznat individuální vzdělávací potřeby dítěte a přizpůsobovat jim jeho vzdělávání, zachytit problémy v počátcích a včas je řešit.

Diagnostika není cílem, ale prostředkem k poznání dítěte. Pomáhá za předpokladu, že je: systematická a dlouhodobá, komplexní, objektivní, dokumentovaná s využitím vhodných a odpovídajících nástrojů, pružně využívána k další práci s dítětem.

 

Pokud budete mít zájem o více informací, ráda Vám Vaše otázky zodpovím.

Zároveň si můžete domluvit individuální konzultaci s Vašimi třídními pedagogy.

V příloze přikládám scan z odborného tisku „Informatorium".

 

Věra Zagorová,

ředitelka MŠ

file icoiSophi2.pdf file icoiSophi1.pdf