Organizační informace

Uzavření MŠ Saská a MŠ Pohádka v době Vánočních svátků

Od 23.12. 2019 - 3.1. 2020

Zápis a přijímání dětí

Zápis do MŠ na školní rok 2020/21 proběhne 11. a 12. května 2020.  

 Dny otevřených dveří budou na obou pracovištích 7. května 2020.

V případě volného místa je možné přihlásit dítě do mateřské školy po dohodě s ředitelkou školy i mimo vyhlášený zápis.

Zápis probíhá na základě stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Docházka a omlouvání dětí

Rodiče předávají dítě učitelce do 8.15 hod. a vyzvedávají si jej v době od 12.15 do 12.30 hod. nebo od 14.15 do 16.00 hod. (po domluvě s učitelkou je možné přivést i odvést dítě kdykoliv během dne).

Dítě je předáváno a vyzvedáváno pouze osobami uvedenými v  Dohodě o předávání a vyzvedávání  dítěte pověřenou osobou. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce osobně a informovat ji o jeho zdravotním stavu. Po převzetí dítěte přebírají zákonní zástupci za dítě plnou odpovědnost.

Děti je nutné z provozních důvodů omlouvat vždy nejpozději do  8.15 hod. téhož dne.

Zdravotní péče

Podávání léků je v mateřské škole zakázáno.

Infekční onemocnění dítěte neprodleně oznamte v mateřské škole.

V průběhu dne se děti převlékají na pobyt venku, do pyžama k odpočinku, všechny osobní věci dítěte označte jeho značkou.

Do areálu mateřské školy je zakázáno nosit a distribuovat návykové látky.

Stravování dětí

V 9.00 hod. přesnídávka, v 11.45 hod. oběd, ve 14.15 hod. svačina. Při včasném příchodu do mateřské školy (od 6.00 do 7.00 hod.) je možné přinést dítěti snídani z domova.

Pitný režim je zajištěn po celý den (od 7.15 hod.).

 

Podrobnější informace naleznete ve školním řádu.