III. třída - DRÁČCI

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

 

 

 

 

Třídní učitelky

 Dana Pytlíková
Mgr Veronika Vaňourková, DiS

Kontakt

725 811 563
 

 

Charakteristika třídy
Třída je smíšená ze dvou věkových skupin (větší počet dětí prostřední věk. sk., ostatní
mladší), část dětí přichází z bývalé třídy Skřítků a Sluníček, část dětí je nově příchozích. Věkové
složení 3-5 let. Kapacita třídy je 26 dětí z toho 11 děvčat a 15 chlapců. Jeden chlapec je
Rumunské a jeden Ukrajinské národnosti.

Třídní vzdělávací progtam
DRAČÍ KAMARÁDI
 

 

Motto:
„Do Dráčků zajdu, kamarády najdu...“

Vytváříme pro děti příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se budeme všichni citit dobře.
Vstřícně a individuálně přistupujeme ke každému dítěti při adaptaci i během celého roku.
Soustředíme se na seznámení dětí s věcmi denní potřeby a jejich zacházením i s okolním
světem. Vedeme je k samostatnosti a ke zdravé komunikaci. Základem je pro nás laskavá
důslednost. Nastavení hranic a jejich důsledné dodržování učí děti orientovat se ve světě, cítit
se bezpečně a znát svou hodnotu a hodnotu druhých.

Pravidla Dračích kamarádů
Když vstoupím, pozdravím
Když odcházím, rozloučím se
Chci-li něco, poprosím
Dostanu-li něco, poděkuji
Nikoho nebiji, domlouvám se
Když jeden mluví, druhý poslouchá - respektuji druhé a neskáču do řeči
Když mluvím nebo zpívám, nekřičím
Neničím - hračky ve školce jsou tu pro mě i pro ostatní
Neberu a nesahám na věci, které nejsou moje
Každá věc má své místo
Do školky si nosím pouze plyšového mazlíčka „Usínáčka“
Ve třídě, v umývárně a po schodech neběhám
Dodržuji správné hygienické návyky (když se jdu umýt, vyhrnu si rukávy, před i po jídle se Myji,
používám kapesník)
Netrápím se - všechny dveře jsou pro mě otevřené, mohu přijít a rozdělit se o každou radost i
bolest
Mluvím pravdu, protože lež mezi slušné lidi nepatří
Chráním přírodu a vše živé, třídím odpad
Vážím si sám sebe - protože je důležité znát svou cenu