III. třída - DRÁČCI

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelky
Dana Pytlíková
Mgr Veronika Vaňourková, DiS

Kontakt
725 811 563


Charakteristika třídy
Do třídy dochází 24 dětí z toho 13 děvčat a 11 chlapců. Věkové složení je 4 – 6 let. 10
dětí je předškolních, 14 dětí je prostřední věková skupina. Většina dětí třídu navštěvovala
v minulém školním roce, 5 dětí přišlo ze třídy Myšek. Jeden chlapec je Ukrajinské národnosti.

Třídní vzdělávací program

DRAČÍ CESTA DO PRAVĚKU


„Spolu jsme se potkali, ruce jsme si podali.
Dali jsme se dohromady a už je nám dobře tady.
Budem si hráti, všechno zkoumati.“

Vytváříme pro děti příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se budeme všichni cítit dobře.
Vstřícně a individuálně přistupujeme ke každému dítěti při adaptaci i během celého roku.
Soustředíme se na seznámení dětí s věcmi denní potřeby a jejich zacházením i s okolním
světem. Vedeme je k samostatnosti a ke zdravé komunikaci. Základem je pro nás laskavá
důslednost. Nastavení hranic a jejich důsledné dodržování učí děti orientovat se ve světě, cítit
se bezpečně a znát svou hodnotu a hodnotu druhých.

Pravidla Dračích kamarádů


Když vstoupím, pozdravím
Když odcházím, rozloučím se
Chci-li něco, poprosím
Dostanu-li něco, poděkuji
Nikoho nebiji, domlouvám se
Když jeden mluví, druhý poslouchá - respektuji druhé a neskáču do řeči
Když mluvím nebo zpívám, nekřičím
Neničím - hračky ve školce jsou tu pro mě i pro ostatní
Neberu a nesahám na věci, které nejsou moje
Každá věc má své místo
Do školky si nosím pouze plyšového mazlíčka „Usínáčka“
Ve třídě, v umývárně a po schodech neběhám
Dodržuji správné hygienické návyky (když se jdu umýt, vyhrnu si rukávy, před i po jídle se Myji,
používám kapesník)
Netrápím se - všechny dveře jsou pro mě otevřené, mohu přijít a rozdělit se o každou radost i
bolest
Mluvím pravdu, protože lež mezi slušné lidi nepatří
Chráním přírodu a vše živé, třídím odpad
Vážím si sám sebe - protože je důležité znát svou cenu