V. třída - KOŤATA

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

 

 

Třídní učitelka: Hlaváčková Lenka

Asistentka pedagoga: Šišpelová Miluše DiS.

                                 
Kontakt: + 420 725 429 162

Charakteristika třídy: Do naší třídy chodí 18 dětí, z toho je 7 děti s odkladem
školní docházky a z toho jedno dítě integrované s poruchou chování, pečuje o
něj asistentka pedagoga. Dále je tu 10 předškolních dětí a 1 děti mladšího
školního věku. Z toho jsou 4 děti jiné národnosti. Třídu Koťat navštěvuje
5 děvčat a 13 chlapců.

Třídní motto:
Pojď s Koťátky do Pohádky,
poletíme tam a zpátky,
budeme si spolu hrát,
dívat se i poznávat…
              (děti říkají koho, a co poznají…)


Třídní vzdělávací program:

Pojď s Koťátky do pohádky... 


Naučíme se podělit o radost, vnímat krásy života i světa všemi smysly. Naslouchat druhým a být citlivý a ohleduplný ke svému okolí. Pochopíme, že s poctivostí a pravdomluvností
nejdál dojdeme. Budeme stát pevně na zemi se svým názorem, ale zároveň budeme mít hlavu v oblacích a hledat nová poznání a moudrosti života. Tak se z nás na konci roku stanou kamarádi, kteří se těší na nové zážitky ...

 

Chceme dětem vytvořit příjemné prostředí, atmosféru důvěry a
vzájemného porozumění, prostředí, ve kterém děti budou rády trávit
chvíle odloučení od rodičů a budou spokojené a šťastné. Celým
rokem nás budou provázet pohádky a pohádkové příběhy.
Chceme si s rodiči vybudovat vztah postavený na důvěře a
otevřenosti. Pravidelně budeme nabízet rodičům konzultační hodiny,
společná tvoření a besídky. V případě problémů budeme vždy po
společné poradě hledat společnou cestu v působení na dítě.

 Co se naše děti naučí:
1.     Správně používat předměty denní potřeby.
2.     Slušnému chování a používání kouzelných slovíček.
3.     Domluvit se s kamarádem a vysvětlit svůj názor.
4.     Být samostatný v sebeobsluze i komunikaci.
5.     Dodržovat stanovená pravidla.
6.     Vyjádřit své dojmy a pocity.
7.     Přiznat chybu a nést důsledky svého chování.
8.     Vcítit se do pocitů druhých a naslouchat.
9.     Být ohleduplný a respektovat kamaráda.
10. Být zvídavý, objevovat nové poznatky a informace
o sobě, svém okolí, přírodě, světě a o vesmíru.

PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY

SRDÍČKOVÁ PRAVIDLA
- Máme se rádi, jsme kamarádi.
- Problémy řešíme společně, pomáháme si.
- Umíme se rozdělit a půjčit svoji hračku.
- Chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se chovali oni
k nám.
- Myslíme na sebe i na druhé.
- Respektujeme se navzájem, neposmíváme se.

PUSINKOVÁ PRAVIDLA
- Hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme s druhými.
- Umíme poděkovat.
- Umíme si říci o pomoc kamaráda nebo dospělého.
- Když se nám něco líbí nebo nelíbí, řekneme si to.
- Domlouváme se klidným hlasem, nekřičíme.
- Mluvíme slušně.

RUČIČKOVÁ PRAVIDLA
- Rukama si pomáháme a usmiřujeme se.
- Neubližujeme si.
- Vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky.
- Šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami nebo knížkami.
- Uklízíme si po sobě hračky tam, kam patří, udržujeme pořádek.
- Myjeme si ruce před, po jídle, po použití toalety.

OUŠKOVÁ PRAVIDLA
- Když jeden mluví, ostatní mu naslouchají.
- Hlukem můžeme škodit, hluk může škodit i nám.

NOŽIČKOVÁ PRAVIDLA
- Ve třídě se nehoníme, abychom si neublížili.
- Kopeme pouze do míče.

OČÍČKOVÁ PRAVIDLA

 – vytvořily je naše děti
- Pozorně se díváme a pozorujeme věci kolem sebe.
- Kontrolujeme si svoje věci.
- Učíme se vnímat, sledovat a zkoumat celý svět.