VI. třída Myšky

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelky

Mgr. Marie Šašková

Ilona Kršová

Kontakt

+ 420 704 771 191

Charakteristika třídy:

V naší třídě je zapsáno 12 nových dětí ve věku 2-3 roky. Z toho 6 chlapců a 6
    děvčat.

Třídní vzdělávací program:


Pohádkový svět myšky Justýnky


Společně s myškou Justýnkou budeme putovat do všech míst našeho poznání.
Seznámíme se novým prostředím, poznáme nové kamarády, budeme objevovat
nové věci.
Myška Justýnka nás provede celým rokem. Naučí nás správně stolovat,
samostatně se oblékat, uklízet si po sobě hračky a třídit odpad. Ukáže nám, jak
si společně hrát a být ohleduplní k ostatním dětem. Předvede nám, jak budeme
společně cvičit, jak správně držet tužku, jak zacházet s různými výtvarnými
pomůckami a s keramickou hlínou. Ukáže nám, jak správně dýchat a jak cvičit
jazýček.

Myšičková pravidla

Pusinkové:
Pár kouzelných slovíček
při sobě vždy nosím:
Nashledanou, dobrý den,
děkuji a prosím.
Pusinka by se zlobila,
kdyby škaredě mluvila.
Raději se usmívá
a jen hezky povídá.

Srdíčkové:
Ve třídě se máme rádi
a jsme velcí kamarádi.
Hračky si vždy půjčujeme,
se všemi se zasmějeme.

Šnečkové:
Pozor děti na úraz,
ve třídě je hodně nás.
Proto nožky neběhají,
pomalu zde chodívají.

Hračkové:
Když si hračky roztahám,
na místo je vždycky dám.
Hračky se pak usmívají,
když pořádek kolem mají.