II.třída - SLUNÍČKA

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelky
    Bc. Ivana Urbánková
    Bc. Andrea Pytlíková

Eva Blažková (ŠA)


 

Kontakt:
    +420 725 811 562

email: pohadka.slunicka@seznam.cz

Naše motto:

Víš něco o světě kolem sebe?“
   „Vím všechno možné.“

„Ne, já mám na mysli, jestli někdy svět kolem sebe cítíš.“
„Cítím ze světa kolem sebe tolik, kolik můžu.“
„To nestačí, musíš cítit všechno, jinak svět ztrácí smysl.“

(Carlos Castaneda, Oddělená skutečnost)

Charakteristika třídy
V naší třídě je zapsáno 24 Sluníček ve věku 3-4 roky, z toho 9holčiček a 15
chlapců. Třída pracuje pod vedením učitelek Bc. Ivany Urbánkové a Bc. Andrey
Pytlíkové, které spolupracují již třetím rokem, nově spolupracujeme také se školní
asistentkou pí Evou Blažkovou (ŠA).
Některé děti se znají druhým rokem ze třídy Myšek, ale hodně Sluníček k nám
přibylo a my všichni se budeme snažit, aby se jim u nás líbilo.

 

Třídní vzdělávací program: „Putování se sluníčkem…“
Co nás čeká:
S pomocí „Sluníčka“ – charakteristickým prvkem naší třídy se zaměříme na
získávání dovedností potřebných k řešení některých problémů, na rozvoj a
zpřesňování smyslového vnímání, na rozvoj praktických dovedností a tvořivého
sebevyjádření z oblasti estetické výchovy, na vývoj schopností být pozorný,
ohleduplný a citlivý ke svým vrstevníkům, na vyjádření vzájemné empatie a na
podporu dítěte ve schopnosti řešit konflikty.

Všechny činnosti budou propojeny a tím zajistíme přirozenou motivaci a
prožitkové učení na základě sdílených emocí.

Daniel Golema uvádí v knize „Emoční inteligence“, že na tom, jak jsme
v životě úspěšní a šťastní se podílí rozumová inteligence (IQ) jen asi dvaceti
procenty. Mnohem větší vliv má inteligence emoční. Mezi emoční dovednosti řadí
mimo jiné identifikaci a správné označení citů, projevování citů, ovládání emocí a
obratné zacházení s nimi. Tyto dovednosti se pak promítají do našich vtahů,
komunikace, ovlivňují naše duševní a tělesné zdraví.

Do obsahu našeho TVP budeme proto zařazovat činnosti rozvíjející pochopení
a pojmenování emocí, činnosti, které rozvíjejí schopnosti sebeovládání i empatie a
prosociálního chování. Rozlišujeme nároky a požadavky podle schopností a
možností dětí.

Třídní vzdělávací program je vytvořen na základě Školního vzdělávacího
programu a vychází z několika integrovaných bloků. Projekty jsou střednědobé (3-4
týdny) a jsou mnoha-činnostní.

 

Pravidla naší třídy:
Srdíčková pravidla – jsme kamarádi a máme se rádi; chováme se k sobě hezky
Pusinková pravidla – pusinku máme na hezká slova; nemluvíme sprostě; umíme pozdravit,
poprosit i poděkovat; když jíme, tak nemluvíme; nekřičíme na sebe
Ouškové pravidlo – když jeden mluví, ostatní poslouchají; nepřekřikujeme se
Želvičkové pravidlo – ve třídě se pohybujeme pomalu, neběháme, neskáčeme a nedovádíme
Košťátkové pravidlo – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří; uklízíme po sobě ve třídě i

                               na zahradě