Třída JABLÍČKO

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelky:

Bc. Ilona Kočová

Iveta Nosková

 Kontakt

725 034 882

Motto třídy:

Červík Pepík v jablíčku

má červenou čepičku,

je to hodný kamarád,

chce si s námi tady hrát.

 

Charakteristika třídy

Naši třídu navštěvuje 24 dětí 3 - 5letých, z toho 3 netříleté. Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Důležitá je pro nás volná hra, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení. Nejdůležitější učení je to, které ovlivňuje chování a na které si dítě přijde samo. Potřebují mít dostatek času na snění a objevování světa po svém a to jim umožňujeme. Djítě se musí bavit a cítit se inspirované. Vzhledem ke složení třídy se zaměříme na rozvíjení obratnosti ruky s využitím plastelíny, navlékáním korálků, stavěním z kostek a vytrháváním papíru. Hrajeme na hudební nástroje a rádi zpíváme, a proto vedeme děti k radosti ze zpěvu a hudebně pohybových činností. Vedeme děti ke zdravému pohybu venku i uvnitř při každé příležitosti, věnujeme se pravidelně logopedické prevenci z důvodu častých logopedických vad. Respektujeme individualitu každého dítěte.

S dětmi jsme si stanovili pravidla, které si připomínáme piktogramy. Dodržování pravidel ppomáhá dětem k pocitu jistoty a bezpečí. Upevněním pravidel se učí správnému nastolení životních hodnot v dospělosti.

Třída je vybavena dostatkem hraček a stavebnic, logických i společenských her, výtvarných pomůcek i materiálů i náčiní pro sportovní aktivity.

Třídní vzdělávací program "Se skřítky v jablíčku ... "

- vedeme děti k samostatnosti v běžných denních činnostech

- poskytujeme dostatek času na volnou hru

- věnujeme dětem individuální přístup v době spaní: Děti které neusnou si mohou prohlížet časopis či knihu.

- dbáme logopedickou prevenci

- rozvíjíme lásku ke zpěvu, k hudbě, hudební dramatizaci

- vedeme děti ke ohleduplnému chování a pomáháme kamarádům, kteří nejsou tak zdatní jako my (pomoc, solidarita)

- podporujeme nadané děti

- vedeme děti ke zdravému pohybu a radosti z něj, vhodně rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku

 

Pravidla třídy

1. Ve třídě, v šatně, na chodbách a v umývárně chodíme pomalu (abychom neublížili sobě a ostatním dětem). Pozor! Mokrá a postříkaná podlaha je nebezpečná.

2. Umíme pozdravit (podívat se při pozdravu do očí), o něco požádat, za něco poděkovat.

3. Hluk a křik nám škodí, dohodneme se bez hádek a žalování. Mluví vždy jen jeden (neskáčeme druhému do řeči).

4. Všechny hračky mají své místo, neničíme úmyslně kamarádovu hru a práci.

5. 3x a dost (2x máme pozor dát a po třetí poslouchat).

6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nevztekáme se, nepovyšujeme se nad druhým, ani neponižujeme).

7. Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda, pokud nenajdeme

    společné řešení, požádáme pak o pomoc paní učitelku.

8. Nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše, je cizí).

9. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti), hezky se oslovujeme, pomáháme si a umíme se rozdělit.