Třída LODIČKA

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelky:

Dagmar Cajthamlová

Eva Kodlová

 

 Kontakt

725 034 884

Motto třídy:

Cáká, cáká vodička,

po ní pluje lodička.

V lodičce jsou dětičky,

hodní kluci, holčičky.

Smějí se a radují,

kampak asi doplují?

 

   Charakteristika třídy

Ve třídě Lodička je zapsáno 24 dětí ve věku 2,5 - 5 let: 19 dívek, 5 chlapců.10 dětí je nově příchozích.V letošním roce se opět zapojíme do projektu ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. U dětí se zaměříme na rozvoj hrubé a jemné motoriky, prevenci správné výslovnosti. Děti seznamujeme s pravidly, vedeme je k jejich dodržování a harmonickému soužití ve třídě i mimo ni, k osvojování si základních společenských a lidských hodnot. Hravou a zábavnou formou budeme s dětmi poznávat sebe i druhé, podporovat jejich tvořivost, zvídavost, rozvíjet prosociální a kooperativní chování.

 

Třídní vzdělávací program ,,Veverka Čiperka a její kamarádi "        

V letošním školním roce pokračujeme v třídním vzdělávací programu s názvem ,,Veverka Čiperka a její kamarádi“.

Veverku velmi často potkáváme při procházkách na stráni, někdy jí můžeme pozorovat i na lístkovém keři na školní zahradě nebo v parku před MŠ.

S příchodem dětí do MŠ se k nám vrátila i veverka Čiperka a její kamarádka sovička Jůlinka. Obě jsou venku každý den, hodně toho na svých toulkách vidí a chtějí se se svými zážitky ppodělit a ppoznávat tajemství světa a přírody.

Během celého školního roku nám bude veverka a její kamarádi nablízku při našich hrách, vyprávění a pohádkách. Budeme využívat knihu M. Kohoutové: ,,Příhody veverky Madlenky a jejích přátel“, U. Lutzová "Veselé příběhy o zvířátkách" Odměnou pro děti budou zlaté oříšky veverky Čiperky.

Abychom byli čiperní a zdraví jako naše veverka, zapojíme se do projektu ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Cílem je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit , plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Přinese jim radost a potěšení z pohybu, pomůže překonávat překážky a rozvíjet jejich samostatnost.

 

Během celého školního roku se zaměřujeme:

- klademe důraz na adaptaci dětí v MŠ

- seznamujeme děti s pravidly třídy a důsledně je vedeme k jejich dodržování

- respektujeme individuální potřeby dětí

- umožňujeme dětem dostatečný prostor pro volnou hru a dále ji rozvíjíme

- snažíme se o klidné a přátelské klima třídy, úctu a toleranci mezi sebou navzájem

- děti podporujeme v jejich zájmech a posilujeme jejich zdravou sebedůvěru

- vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze a stolování

- nenutíme děti k jídlu, ale vedeme je, aby alespoň postupně ochutnaly

- rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku dětí, slovní zásobu, správnou výslovnost

-  vedeme děti k poznávání základních lidských hodnot

- vzhledem k věku dětí ( 2,5 - 5 let ) - plánujeme činnosti a vycházíme z potřeb dětí

   Pravidla třídy:

1. Při příchodu i odchodu se pozdravíme s očním kontaktem.

2. Mezi kamarády si neubližujeme, pomáháme si.

3. Pokud potřebuji pomoc, požádám kamaráda nebo paní učitelku.

4. Umíme používat kouzelná slovíčka: prosím, děkuji, promiň.

5. Neskáčeme ostatním do řeči.

6. Do třídy si z domova nosíme pouze jednu malou hračku.

7. Neběháme ve třídě mezi hračkami, do umývárny ani na WC.

8. Židličku po odchodu od stolečku zastrkujeme.

9. Po ukončení hry si každý po sobě uklidí, každá hračka má své místo.

10. Odchod ze třídy oznamujeme paní učitelce.

11. Dvakrát se mohu přeslechnout, potřetí už musím poslechnout.