Charakteristika třídy

Naši třídu navštěvuje 24 dětí 3 - 5letých, z toho 3 netříleté. Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Důležitá je pro nás volná hra, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení. Nejdůležitější učení je to, které ovlivňuje chování a na které si dítě přijde samo. Potřebují mít dostatek času na snění a objevování světa po svém a to jim umožňujeme. Djítě se musí bavit a cítit se inspirované. Vzhledem ke složení třídy se zaměříme na rozvíjení obratnosti ruky s využitím plastelíny, navlékáním korálků, stavěním z kostek a vytrháváním papíru. Hrajeme na hudební nástroje a rádi zpíváme, a proto vedeme děti k radosti ze zpěvu a hudebně pohybových činností. Vedeme děti ke zdravému pohybu venku i uvnitř při každé příležitosti, věnujeme se pravidelně logopedické prevenci z důvodu častých logopedických vad. Respektujeme individualitu každého dítěte.

S dětmi jsme si stanovili pravidla, které si připomínáme piktogramy. Dodržování pravidel ppomáhá dětem k pocitu jistoty a bezpečí. Upevněním pravidel se učí správnému nastolení životních hodnot v dospělosti.

Třída je vybavena dostatkem hraček a stavebnic, logických i společenských her, výtvarných pomůcek i materiálů i náčiní pro sportovní aktivity.

Motto třídy:

Červík Pepík v jablíčku

má červenou čepičku,

je to hodný kamarád,

chce si s námi tady hrát.