Třída SLUNÍČKO - třídní vzdělávací program

"Naše planeta, naše zem, je pohádkovým domovem"

Rozvrh dne je uspořádán tak, aby dětem vyhovoval a přinášel pocit jistoty a bezpečí.

 • vedeme děti k samostatnosti, spolupráci, úctě i toleranci
 • necháváme dětem dostatečný prostor pro hru
 • je zajištěn časový odstup mezi jídly i pitný režim
 • umožňujeme dětem delší pobyty venku
 • nespěcháme na děti, atmosféra ve třídě je optimistická, klidná a pohodová
 • dáváme dětem dostatek prostoru pro tvoření s dostatečným množstvím materiálu
 • činnosti plánujeme s ohledem na věk a potřeby dětí, vycházíme z jejich návrhů
 • plníme řízené aktivity také venku i v různých jiných časových úsecích
 • panuje u nás shoda v práci pedagogů i asistentky (domluva o tématech, návaznost)
 • přizpůsobujeme činnosti věku a schopnostem dětí s přihlédnutím k dětem ze sociálně
 • znevýhodněným prostředím
 • spolupracujeme s DDM ( návštěvy výstav, tvoření z hlíny, zvířátka v chovatelském kroužku,
 • akce pořádané DDM - Den země, atd.)
 • navštěvujeme knihovnu, muzeum, PPP, ZUŠ a další
 • děti navštěvují bazén formou her
 • v tomto školním roce budeme navštěvovat 8 lekcí předplaveckého výcviku
 • v nabídce bude i škola bruslení