Logo školky

Vážení rodiče, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás přivítala na stránkách mateřské školy Rokycany, U Saské brány. Chceme touto cestou předávat aktuální informace o našich aktivitách i plánech a usnadnit vzájemnou komunikaci s rodiči.

Těší nás zájem i širší veřejnosti. V červnu mi psala paní učitelka, abych jí poslala noty k veršům, jež našla na našich web. stránkách. Do jiné mateřinky jsem posílala doplňující informace o Školním vzdělávacím programu. Odpovídala jsem na dotazy rodičů, kteří si nás vybrali právě díky tomu, že se prezentujeme jako kvalitní škola, a to nejen obsahem předškolního vzdělávání, ale zejména přístupem k dětem. Také máme pozitivní ohlasy na semináře (pořádané pro pedagogickou veřejnost).

Při vzdělávání dětí usilujeme o to, aby moudrost měla vždy poslední slovo. Naším úkolem je najít adekvátní přístup ke každému dítěti. Vnímáme psychologické fáze vývoje v souladu s individuálním rozvojem. Děti signalizují, co by chtěly dělat a my jim pomáháme dosáhnout jejich cíle. Tomu myslím odpovídá tento citát - jehož autorem je Christel Manske: 

  • Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat.  
  • Nechtějí sedět, ale být aktivní.
  • Nechtějí monology, ale dialogy.
  • Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.
  • Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou, 

      ale chtějí pracovat rukama i hlavou.

  • Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny.
  • Nechtějí být nevytížené ani přetížené,

      ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.

Věřím, že pro Vás budou tyto stránky i v letošním školním roce přínosem.

Mgr., Bc. Věra Zagorová

ředitelka školy