Logo školky

Vážení rodiče, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás přivítala na stránkách mateřské školy Rokycany, U Saské brány. Chceme touto cestou předávat aktuální informace o našich aktivitách i plánech a usnadnit vzájemnou komunikaci s rodiči. Těší nás zájem i širší veřejnosti. Také máme pozitivní ohlasy na semináře (pořádané pro pedagogickou veřejnost).

Od 1. dubna 2017 došlo v naší organizaci ke změnám v personálním obsazení. Ředitelku školy zastupovala p. Mgr. Iveta Němečková. Pro mateřskou školu pracovaly dvě externí účetní na částečný úvazek - p. Jitka Breiová a p. Iva Bednářová. Všem děkujeme za jejich kvalitní práci. V současné době je zástupcem ředitelky p. Bc. Alois Hájek. Ředitelka školy přijala na celý úvazek interní účetní - p. Ivanu Čechovou.

Při vzdělávání dětí usilujeme o to, aby moudrost měla vždy poslední slovo. Naším úkolem je najít adekvátní přístup ke každému dítěti. Vnímáme psychologické fáze vývoje v souladu s individuálním rozvojem. Děti signalizují, co by chtěly dělat a my jim pomáháme dosáhnout jejich cíle. Tomu myslím odpovídá tento citát - jehož autorem je Christel Manske: 

  • Děti nechtějí být tiše, ale chtějí si povídat.  
  • Nechtějí sedět, ale být aktivní.
  • Nechtějí monology, ale dialogy.
  • Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.
  • Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou, ale chtějí pracovat rukama i hlavou.
  • Chtějí, aby byly chápány a ne souzeny.
  • Nechtějí být nevytížené ani přetížené,

      ale každé dítě se chce učit podle svých schopností.

Věřím, že pro Vás budou tyto stránky i v letošním školním roce přínosem.

Mgr., Bc. Věra Zagorová

ředitelka školy