ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

„Elektronický předzápis“ - od 8. 4. do 13. 5. 2024 zde naleznete dokumenty, které vyplníte a připravíte si potřebná potvrzení.

Den otevřených dveří (pro nové děti) -  10. 5. 2024 od 8:30 do 10:30 hodin.

Zápis k předškolnímu vzdělávání (bez účasti dětí) - 13. 5. (od 8.00 hod. do 15.00 hod.) a 14. 5. 2024 (od 8.00 hod. do 12.00 hod.).

1. K zápisu do MŠ přinesete:

  • Žádost o přijetí;
  • Evidenční list s potvrzením dětského lékaře (řádné očkování dítěte);
  • Kopii rodného listu dítěte;
  • Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Dokumenty nezapomeňte podepsat (oba rodiče)!

 

2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při rozhodování o přijetí dítěte bude postupováno dle správního řádu a příslušné směrnice.

 

3. Registrační číslo bude odesláno elektronicky.

 

4. Rozhodnutí o nepřijetí

Žadatelům, kterým ředitelka nevyhoví, bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dne 22. 5. 2024 - dle předchozí telefonické domluvy).

 

5. Rozhodnutí o přijetí

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

S výsledkem budete seznámeni dne 23. 5. 2024 - zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly: na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích),

na webových stránkách školy (www.skolkarokycany.cz).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

6. Schůzka pro rodiče přijatých dětí

  • 13. 6. 2024 od 16.00 hodin na pracovišti „Saská“ (pro rodiče dětí přijatých na pracoviště Saská),
  • 13. 6. 2024 od 16.00 hodin na pracovišti „Pohádka“ (pro rodiče dětí přijatých na pracoviště Pohádka).

7. Na schůzku pro rodiče přijatých dětí přineste dokumenty (formuláře budou doručeny e-mailem):

  • Dohodu o předávání dítěte;
  • Dotazník;
  • Přihlášku ke stravování.

Po doložení těchto dokumentů mohou děti nastoupit do MŠ.