ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

„Elektronický předzápis“ - od 11. 4. do 11. 5. 2022 zde naleznete dokumenty, které vyplníte a připravíte si potřebná potvrzení.

Den otevřených dveří pro nové děti - 28. 4. 2022 od 8:30 do 10:30 hodin.

Zápis k předškolnímu vzdělávání - 12. 5. a 13. 5. 2022 (bez účasti dětí).   

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu  vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 3. června 2022.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то 3 червня 2022 року.

 

1. K zápisu do MŠ přinesete:

  • Žádost o přijetí;
  • Evidenční list s potvrzením dětského lékaře (řádné očkování dítěte);
  • Kopii rodného listu dítěte;
  • Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Dokumenty nezapomeňte podepsat (oba rodiče)!

 

2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při rozhodování o přijetí dítěte bude postupováno dle správního řádu a příslušné směrnice.

 

3. Registrační číslo bude odesláno elektronicky.

 

4. Rozhodnutí o nepřijetí

Žadatelům, kterým ředitelka nevyhoví, bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dne 19. 5. 2022 - dle předchozí telefonické domluvy).

 

5. Rozhodnutí o přijetí

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

S výsledkem budete seznámeni dne 20. 5. 2022 - zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly: na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích),

na webových stránkách školy (www.skolkarokycany.cz).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

6. Schůzka pro rodiče přijatých dětí

  • 8. června 2022 od 16.00 hodin na pracovišti „Saská“ (pro rodiče dětí přijatých na pracoviště Saská),
  • 13. června 2022 od 16.00 hodin na pracovišti „Pohádka“ (pro rodiče dětí přijatých na pracoviště Pohádka).

7. Na schůzku pro rodiče přijatých dětí přineste:

  • Dohodu o předávání dítěte;
  • Dotazník;
  • Přihlášku ke stravování.

Po doložení těchto dokumentů mohou děti nastoupit do MŠ.