Charakteristika třídy

Do třídy dochází 24 dětí z toho 13 děvčat a 11 chlapců. Věkové složení je 4 – 6 let. 10 dětí je předškolních, 14 dětí je prostřední věková skupina.

Většina dětí třídu navštěvovala v minulém školním roce, 5 dětí přišlo ze třídy Myšek. Jeden chlapec je Ukrajinské národnosti.