Třídní vzdělávací program

DRAČÍ CESTA DO PRAVĚKU


„Spolu jsme se potkali, ruce jsme si podali.
Dali jsme se dohromady a už je nám dobře tady.
Budem si hráti, všechno zkoumati.“

 

Vytváříme pro děti příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se budeme všichni cítit dobře. Vstřícně a individuálně přistupujeme ke každému dítěti při adaptaci i během celého roku. Soustředíme se na seznámení dětí s věcmi denní potřeby a jejich zacházením i s okolním světem. Vedeme je k samostatnosti a ke zdravé komunikaci. Základem je pro nás laskavá důslednost. Nastavení hranic a jejich důsledné dodržování učí děti orientovat se ve světě, cítit se bezpečně a znát svou hodnotu a hodnotu druhých.