Charakteristika třídy

V naší třídě je zapsáno 24 Skřítků ve věku 5-6 let, z toho 9 holčiček a 15 chlapců. Třída pracuje pod vedením učitelů Hany Husákové a Matěje Peřky, kteří spolupracují šestým rokem.

Všechny děti jsou předškolního věku, z toho 5 dětí s odkladem školní docházky a 2 děti s PO 3 a s IVP. Většina dětí se již zná třetím rokem, letos se k nám vrátilo 7  dětí ze třídy Dráčků a nově nastoupil jeden chlapec. My všichni se budeme snažit, aby se jim u nás líbilo.

 

Naše motto :

VŠICHNI SKŘÍTCI POHROMADĚ,

SEŠLI JSME SE NA ZAHRADĚ.

VŠEM OKOLO UKÁŽEME,

CO MY VŠECHNO DOKÁŽEME.

HOLA HEJ, HOLA HEJ,

DNESKA MÁME SKŘÍTKŮ REJ !