Třídní vzdělávací program

Veverka Čiperka a její kamarádi

V letošním školním roce pokračujeme v třídním vzdělávací programu s názvem ,,Veverka Čiperka a její kamarádi“.

Veverku velmi často potkáváme při procházkách na stráni, někdy jí můžeme pozorovat i na lístkovém keři na školní zahradě nebo v parku před MŠ.

S příchodem dětí do MŠ se k nám vrátila i veverka Čiperka a její kamarádka sovička Jůlinka. Obě jsou venku každý den, hodně toho na svých toulkách vidí a chtějí se se svými zážitky ppodělit a ppoznávat tajemství světa a přírody.

Během celého školního roku nám bude veverka a její kamarádi nablízku při našich hrách, vyprávění a pohádkách. Budeme využívat knihu M. Kohoutové: ,,Příhody veverky Madlenky a jejích přátel“, U. Lutzová "Veselé příběhy o zvířátkách" Odměnou pro děti budou zlaté oříšky veverky Čiperky.

Abychom byli čiperní a zdraví jako naše veverka, zapojíme se do projektu ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Cílem je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit , plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Přinese jim radost a potěšení z pohybu, pomůže překonávat překážky a rozvíjet jejich samostatnost.

Během celého školního roku se zaměřujeme:

 • klademe důraz na adaptaci dětí v MŠ
 • seznamujeme děti s pravidly třídy a důsledně je vedeme k jejich dodržování
 • respektujeme individuální potřeby dětí
 • umožňujeme dětem dostatečný prostor pro volnou hru a dále ji rozvíjíme
 • snažíme se o klidné a přátelské klima třídy, úctu a toleranci mezi sebou navzájem
 • děti podporujeme v jejich zájmech a posilujeme jejich zdravou sebedůvěru
 • vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze a stolování
 • nenutíme děti k jídlu, ale vedeme je, aby alespoň postupně ochutnaly
 • rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku dětí, slovní zásobu, správnou výslovnost
 • vedeme děti k poznávání základních lidských hodnot
 • vzhledem k věku dětí ( 2,5 - 5 let ) - plánujeme činnosti a vycházíme z potřeb dětí