Charakteristika třídy

Třída Medvídek je pro menší počet dětí. Kapacita této třídy je 12 dětí. Letos ji navštěvuje 5 chlapců a 7 dívek ve věku od 3 do 5 let. Dva chlapci jsou jsou nově příchozí a bude třeba je začlenit do kolektivu a seznámit s prostředím MŠ. 

Třída se nadále vybavuje nejrůznějšími hračkami, doplněna o prvky Montessori pomůcek. Nabídka her a činností se stále v průběhu roku mění podle aktuálních potřeb dětí.

Motto třídy:

"Jaký je dnes den?" zeptal se Pú.

"Dnes je dnes," vypísklo Prasátko.

"Můj oblíbený den," řekl Pú.