Třídní vzdělávací program

Medvídkem Pú a čtveroroční období

V letošním roce budeme opět putovat s medvídkem Pú. Budeme podnikat dobrodružné výpravy do přírody. Sledovat přírodu jak se mění a poznávat nejbližší okolí. Při pobytu venku budeme zařazovat různé výchovně vzdělávací činnosti. Děti budou mít možnost cvičit s nejrůznějšími pomůckami, v letních měsících za příznivého počasí také na zahradě. Letos již po třetí se účastníme projektu cvičíme se Sokolem 

 „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“

Zaměřujeme se na:

 • v prvních měsících na adaptaci nových dětí
 • respektování individuality každého dítěte
 • snaha o přizpůsobení činností s ohledem na věk, aby co nejvíce vycházely
 • z potřeb dítěte 
 • ve třídě vytváříme bezpečnou, klidnou a radostnou atmosféru
 • je pro nás důležité, aby se děti postupně naučily být
 • samostatné v běžných samoobslužných návycích, aby spolupracovaly 
 • s ostatními a navzájem se tolerovaly
 • v průběhu celého dne je zajištěn pitný režim a přísun čerstvého ovoce a zeleniny 
 • dáváme dětem dostatek času pro volné hry a tvoření
 • podporujeme v dětech jejich zájmy a posilujeme jejich zdravou sebedůvěru
 • podporujeme nadané děti
 • snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách
 • zaměřujeme se převážně na metody prožitkem, kooperativního
 • učení hrou, experimentálního, spontánního sociálního učení, smyslové,
 • logické a také na manipulační hry.
 • spolupracujeme s různými organizacemi v Rokycanech: městská knihovna,
 • muzeum, ZUŠ, DDM, PPP, plavecký bazén, hokejový stadion