Kontaktní informace

Organizace

Název organizace: 

Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, p. o.

IČO: 709 81 426
Sídlo ředitelství:

Třebízského 224, 337 01 Rokycany

Telefonické spojení, email:

+420 371 722 650, +420 602 392 506

saska(AT)skolkarokycany+dot+cz

Bankovní spojení:
0843468349/0800, Česká spořitelna
Datová schánka:

cnckyhn

Zřizovatel:

Zřizovatelem MŠ je město Rokycany, dle zřizovací listiny ze dne 24.9. 2002, číslo usnesení 1060.

Statutární orgán  

   
Ředitelka školy:

Mgr. Bc. Věra Zagorová Tel.: +420 602 392 506, Email: saska(AT)skolkarokycany+dot+cz

Zástupce ředitelky:

Bc. Alois Hájek Tel.: +420 777 646 007, Email:zastupce(AT)skolkarokycany+dot+cz

 Ekonomka:


Ivana Čechová Tel.: +420 606 094 233, Email: ucetni(AT)skolkarokycany+dot+cz

 Jídelna:

 Vedoucí jídelny:  

Naděžda Mošnová Tel.: +420 602 646 997, Email: jidelna(AT)skolkarokycany+dot+cz

 
 

Odloučené pracoviště - MŠ Pohádka

 

Odloučené pracoviště:

  

Doručovací adresa:

Raisova 829, 337 01 Rokycany
Vedoucí učitelka: Bc. Bohumila Choulíková

Tel.: +420 371 722 417,  +420 725 811 560

 

Email: pohadka(AT)skolkarokycany+dot+cz