Důležitá sdělení ředitelky školy

Zveřejněno: 14. 12. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 121x
vtv nji

V letošním roce realizujeme dva projekty týkající se spolupráce se ZŠ. Našimi spolupracujícími školami jsou ZŠ T. G. Masaryka Rokycany a ZŠ ulice Míru Rokycany. Nedávno jsme na našich webových stránkách představili spolupráci se ZŠ ul. Míru. Nyní se zaměříme na "Plán podpory spolupráce MŠ Rokycany, U Saské brány a ...


Zveřejněno: 7. 12. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 165x
Návratnost dotazníků pro rodiče MŠ Pohádka

Úvo­dem bychom chtě­li říct, že vám děkujeme za vyplnění dotazníků. Velice si vážíme vašich re­ak­cí na otázky v předloženém dotazníku. Ně­kte­ré nás po­tě­ši ...


Zveřejněno: 1. 12. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 200x
Návratnost dotazníků pro rodiče MŠ Saská

Úvodem bych chtěla říct, že si velmi vážíme každé reakce. Některá nás potěšila, jiná nám dala podnět k zamyšlení. Děkujeme za otevřenost a za důvěru. Vaše návrhy a připomínky jsem shrnula ...


Zveřejněno: 24. 11. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 154x
lkjhgfd akajszdtrc

V letošním roce realizujeme dva projekty týkající se spolupráce se ZŠ. Našimi spolupracujícími školami jsou ZŠ T. G. Masaryka Rokycany a ZŠ ulice Míru Rokycany.

Postupně vám budeme na webových stránkách představovat oba plány spolupráce.

Nejprve se zaměříme na "Plán podpory spolupráce MŠ Rokycany, U Saské brány a ZŠ ulice ...


Zveřejněno: 24. 11. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 128x
kaštany2 kaštany1

Děti, rodiče i pedagogové z MŠ U Saské brány a z MŠ Pohádka sbírali kaštany a žaludy pro myslivce. Dali dohromady 1055 kilogramů plodin, které lze využít pro zimní přikrmování zvěře nebo při výsadbě nových stromků.

Na vyhodnocení celé akce dorazili myslivci ze spolků Rádná, Stráně i ze společnosti Lesy ...


Zveřejněno: 25. 10. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 172x
bloi obraaaa

Na zahradách a v sadech se sklízí nebo už je sklizeno, spižírny se pomalu plní. I my jsme chtěli oslavit úrodu a pobavit se společně s rodiči a dětmi. A protože máme na zahradě kouzelnou jabloň a navíc se jedna třída v naší mateřské škole jmenuje „Jablíčko“, vymysleli jsme letos ...