Důležitá sdělení ředitelky školy

Zveřejněno: 22. 4. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 328x

Zveřejněno: 22. 4. 2022, zapsal: webadmin , přečteno: 360x

Zveřejněno: 14. 3. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 189x

Vá­že­ní ro­di­če,

v ma­teř­ské ško­le na pra­co­viš­ti „Saská“ bude od 16. 3. 2022 pro­bí­hat sanace a hydroizolace zdiva v podsklepení budovy. Přístup zhotovitele do podsklepení umožníme venkem přes zahradu. Staveniště bude zabezpečeno. Dělníci budou označeni vestami.

Pro­sím ...


Zveřejněno: 11. 10. 2021, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 253x

Vážení rodiče,

v mateřské škole probíhá výměna okapů (pracoviště Třebízského 224).  Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí budovy mateřské školy. Všichni pedagogové rovněž zvýšili pozornost a poučili děti o bezpečném chování.

Výměna okapů byla plánována na letní období, kdy byla MŠ uzavřena. Z důvodu nedodání materiálu se stavební ...


Zveřejněno: 30. 8. 2021, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 546x

Vážení rodiče,

naše mateřská škola zahajuje provoz v novém školním roce ve středu 1. 9. 2021.   

Vzhledem k situaci v souvislosti s Covid -19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech osob přítomných v MŠ.

Stále platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorách MŠ. Povinnost se ...


Zveřejněno: 9. 6. 2021, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 767x

Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, p. o. nabízí pracovní uplatnění „Vedoucí školní jídelny“.

Popis

  • zajištění stravování pro MŠ
  • schopnost řízení provozu školní jídelny, pracovat samostatně i v týmu, schopnost plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat podřízené zaměstnance
  • práce na PC s programem VIS
  • znalost předpisů hygienických norem, HACCP z oblasti ...