Informace k otevření MŠ od 12. 4. 2021

Zveřejněno: 8. 4. 2021, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 232x

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění  umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v mateřské škole ve skupině maximálně 15 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, dále pak dětem rodičů, kteří jsou zaměstnáni jako:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vážení rodiče, žádám Vás touto cestou, abyste co nejdříve dali vědět, zda Vaše dítě bude docházet od 12. 4. 2021 do mateřské školy (na e-mail saska@skolkarokycany.cz).  

S účastí předškolních dětí počítáme (nepište). Rodiče ostatních dětí, kterým bude umožněno navštěvovat mateřskou školu, předloží zároveň v den nástupu potvrzení zaměstnavatele, že jsou zaměstnáni ve výše uvedených profesích.

Všechny děti budou 2 x týdně testováni antigenními testy.

Bližší informace Vám rozešleme e-mailem.