,,Život v trávě"

Zveřejněno: 24. 6. 2021, zapsal: Dagmar Cajthamlová, přečteno: 60x
,,Život v trávě ,,Život v trávě

Je jaro a s jarem vyrůstá zelená tráva, voňavá louka.

Děti se seznámily s různými rostlinami, které rostou na louce a živočichy, kteří potřebují louku pro svůj život.

Venku jsme pozorovali lupou drobný hmyz -  brouky, čmeláka, pavouka, mravence.

Do vázy jsme natrhali luční kvítí a poznávali jejich názvy.

Při cvičení jsme napodobovali let motýly, broučka, skákali jako luční kobylka, běhali jako mravenci nebo pavoučci. Děti si namalovaly si sádrové odlitky - berušky, vážky a včelky.

Na pěším výletě k Rakováčku si děti mohly vše osahat a přímo pozorovat. Také si vyzkoušely lezení po ,,pavoučí síti".