Informace k provozu MŠ od 1. 9. 2021

Zveřejněno: 30. 8. 2021, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 872x

Vážení rodiče,

naše mateřská škola zahajuje provoz v novém školním roce ve středu 1. 9. 2021.   

Vzhledem k situaci v souvislosti s Covid -19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech osob přítomných v MŠ.

Stále platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorách MŠ. Povinnost se nevztahuje na děti a zaměstnance MŠ.

Před vstupem do budovy je připravena dezinfekce na ruce.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Podle doporučení MŠMT budeme věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí a při jejich zjištění nebude dítě vpuštěno do třídy. Pokud se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, třídní učitel oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci a bude jej informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

Provoz MŠ bude podřízen doporučení MŠMT „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid – 19“ (vydáno dne 17. srpna 2021).

Nadále sledujte aktuální informace týkající se případných změn na nástěnkách tříd a webu školy.

Těšíme se na Vaše děti a věříme, že vzájemnou ohleduplností a respektem udržíme školu v provozu.