,,Pro vajíčka do košíčka"

Zveřejněno: 19. 4. 2022, zapsal: Eva Kodlová, přečteno: 94x
,,Pro vajíčka do košíčka ,,Pro vajíčka do košíčka

Společnou akcí celé naší MŠ bylo vynášení Morany. Co to vlastně je? Ptaly se děti. Je to lidový zvyk, Morana se říká slaměné figuríně, která je vhozena do řeky a ta jí odnese pryč. Její vynášení představuje rozloučení se zimou.

Pro děti to byla ,,velká slaměná panenka“, kterou jsme si společně na školní zahradě vytvořili, ozdobili krepovým papírem a navléknutými pouky. Cestou k řece jsme si všichni zpívali píseň ,,Mora, Mora, Morana“, se zimou jsme se rozloučili říkankou ,,Zimo, zimo, táhni pryč“ , vhodili Moranu do řeky a začali se těšit na jaro. Ale co se stalo? Počasí nás ještě pěkně potrápilo.

V MŠ jsme si 14 dní užili velikonoční činnosti. Největší překvapení bylo využití pěny na holení při malování vajíček. Děti si zasely zrníčka do misky, každý den ji zalévaly a pozorovaly, co se bude dít. To bylo radosti po víkendu , když uviděly ,,že už se nám pěkně zelená“ .Vyzkoušely si 2 pokusy s vajíčky, při kooperativních činnostech stavěly ,,kurníky“ pro slepičky a počítaly vajíčka a zrníčka.  Sestavovaly půlená, barevná vajíčka, hledaly různé možnosti – prvky kombinatoriky.

S velkou chutí se pustily do přípravy ,,Velikonoční hostiny“ podle kreslené ,,kuchařky“. Správnost postupu si na závěr vyzkoušely řazením obrázků podle dějové posloupnosti. Pak už přišla na řadu ochutnávka. To byla dobrota.

Na závěr našich aktivit se děti nejvíc těšily na ,,Cestu za velikonočním zajíčkem“. V lese hledaly ,,vajíčka“ a plnily různé úkoly. Sladkou odměnu si musely najít na školní zahradě, kdy ji po krátkém pátrání objevily vysoko na stromě. Hurá, hurá…