Čarodějnice - škola čar a kouzel v Dračovicích

Zveřejněno: 10. 5. 2023, zapsal: Dana Pytlíková, přečteno: 190x
Noc v Dračovicích Noc v dračovické škole

Čarodějnice - škola čar a kouzel v Dračovicích.

 Vše začalo zvláštním dopisem, který za okno přinesla kouzelná sova. V dopise byla pozvánka do dračovické školy k naučení kouzlení a seznámení s tím, co všechno děti budou muset v této škole zvládnout. A nastalo velké těšení a přípravy. Děti si akrylovými barvami zdobily kouzelnické hůlky, batikovaly čtyřmi barvami šátky, zkoušely si kouzelná zaříkadla, z domova si přinesly kouzelné převleky a pantomimou předváděly, co si s sebou sbalí na pobyt. A už je tu den „D“.  Setkaly se na nástupišti 9 a ¾, proskočily cihlovou zdí na tajné nástupiště a kouzelným expresem odjely do Dračovic.

Ve škole čar a kouzel byly přivítány ředitelem školy Danusem Bruntálem a profesorkami Vinervou a Vybillou. Byly seznámeny s Mravním kodexem kouzelníka a s přísným dodržováním řádu a pravidel - odmítnout nevhodné chování, upevňovat si pravidla chování ve společnosti, uvědomovat si, jaké skutky a činnosti jsou vhodné a jaké nikoliv. Sepsaly pergamen s kodexem a také se špatnými skutky, které budou spáleny na závěrečném sabatu. 
Pomocí moudrého klobouku byly rozřazeni podle barev šátků do jednotlivých kolejí, které nosily po celý pobyt v dračovické škole kouzel.

A začala výuka… děti míchaly lektvary, kouzlily, pečovaly o kouzelné tvory, vymýšlely zaříkadla, hrály famfrpál, učily se čarodějnou zdravici, tančily při hudbě, zpívaly píseň „Ježibaba s ježibabou“, zvládaly kouzelné pracovní listy.

Vyvrcholením bylo přespání v dračovické škole. Děti se v podvečer sešly ve školce, přinesly si kouzelnou stravu a dobroty a v převlecích se vydaly na oranžové hřiště, kde si poměřily své síly a schopnosti při přetahování lanem, házením zlatonek, podbíháním švihadla, přeskakováním hadů… Po návratu na ně čekala největší závěrečná zkouška odvahy „Kouzelná cesta“. Rozsvícené lucerničky a šipky ukazovaly dětem cestu, na které děti plnily úkoly – prolézaly tunely s pavouky, procházely pavučinou, u Voldemorta se musely podepsat, či nakreslit značku. V kouzelné truhle hledaly poklad a lepily Harry Potterovi jizvu.

Zvládly to všechny děti, a proto se z nich staly absolventi školy čar a kouzel. Odměnou byl diplom, dřevěná medaile a popcorn. Unaveni, ale spokojeni ulehly do postýlek a po pohádce všechny usnuly.

Zakončení čarodějného tématu bylo v pátek. Všechny čarodějné bytosti se sešly na zahradě, kde shlédly úchvatný tanec čarodějnic s košťaty. Následovala čarodějná zdravice, hymna a spálení všech špatných skutků. Ke svačině byli pavouci a uvařený letkvar z bylin. Po svačině proběhlo plnění úkolů na stanovištích a poté všechny čarodějné bytosti, za zpěvu písní a kouzelnických zaříkadel, vyšly průvodem do města ke kašně na náměstí, odkud se vrátily zpět do školky na čarodějný oběd… Mňam!