Doprava

Zveřejněno: 11. 7. 2023, zapsal: Dana Pytlíková, přečteno: 176x
cyklozávody cyklo

Doprava …

Pomalu se přiblížil konec školního roku a naše děti se začaly těšit na prázdniny. Ale chvilku musely ještě počkat… A tak přemýšlely o tom, co je nejjednodušší způsob dopravy. A chcete vědět, na co přišly?

No přece, že jsou to jejich nohy a vlastní tělo a hned si to také vyzkoušely. Vedly rozhovory o dopravních prostředcích, kde se pohybují a co dopravují. Seznámily se s některými dopravními značkami, jejich významem, dopravními předpisy a povinnostmi chodců. Všechny vědomosti zúročily při cyklistické akci „Jízda zručnosti kolem koupaliště“ na kole. Děkujeme všem rodičům za pomoc při této akci.

Další akcí byl výlet se třídou Skřítků autobusem do ZOO Plzeň. Děti nejvíce zaujala terária s hady, výběhy se lvy, žirafami, hrochy a velbloudy.

Kromě akcí se také věnovaly zpěvu s pohybem, malování, kresbě, grafomotorice, cvičení, pravolevé orientaci, cvičení mluvidel, hrám s dopravní tématikou, hádankám, pohádkám, sluchovým a zrakovým hrám…

Naučily se píseň „Auta, traktory, motorky …“ s pohybem a doprovodem hudebních nástrojů. Obkreslováním a tiskáním korkové zátky vytvořily semafor, malovaly dopravní prostředky, obkreslovaly a vybarvovaly kolo, koordinaci oka a ruky procvičily na pracovních listech. Paměť

si osvěžily při krátkém shrnutí pohádky „O modrém autíčku“ nápomocnými otázkami. Hrály hry „Autíčko zatrub“, „Všechno jezdí, co má kola“, „Na garáže a auta“ a honičky. Zvuky dopravních prostředků procvičily mluvidla. Prováděly syntézu a analýzu slov – doprava a dopravní prostředky.

Na závěr tohoto tématu děti shlédly divadelní představení „V korunách stromů“ – cestování.