Sluníčko vás vítá!

Zveřejněno: 4. 9. 2023, zapsal: Lucie Brabcová, přečteno: 90x

Jak to chodí ve Sluníčku

V naší třídě cílíme:

 • vedeme děti k samostatnosti a spolupráci, úctě i toleranci
 • necháváme dětem dostatečný prostor pro hru
 •  je zajištěn časový odstup mezi jídly i pitný režim
 •  umožňujeme dětem delší pobyt venku
 • nespěcháme na děti, atmosféra ve třídě je optimistická, klidná a pohodová
 • dáváme dětem dostatek prostoru pro tvoření s dostatečným množstvím materiálu
 •  nepodporujeme soutěživost u dětí
 • činnosti plánujeme s ohledem na věk a potřeby dětí, vycházíme z jejich návrhů
 • plníme řízené aktivity také venku i v různých jiných časových úsecích 
 • panuje u nás shoda v práci obou učitelek (společné plánování, domluva o tématech, návaznost)
 • přizpůsobujeme činnosti věku a schopnostem dětí, s přihlédnutím k dětem s odlišným mateřským jazykem a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • věnujeme se vzdělávání v environmentální oblasti =  snažíme se založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí - počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Pravidla v naší třídě:

Pravidla zdaleka nejsou jen záležitostí organizační. Jejich vytváření i dodržování má významný vzdělávací efekt, zejména v oblasti socializace a komunikace dítěte. Osvědčuje se vytvářet si tato pravidla společně s dětmi, společně je navrhnout, vyzkoušet, přitažlivou formou je prezentovat ve třídě a seznámit s nimi také rodiče. Necháváme dětem prostor, aby si problémy řešily spolu. Pouze provádíme děti každodenními situacemi, a pokud potřebují poradit s jejich řešením, pak teprve poté pomáháme. Snažíme se děti naučit, aby nežalovaly, ale aby se dokázaly postavit samy za sebe a říct slušně tomu druhému, co dělá špatně. Aby se nebály formulovat svůj názor a sdělit ho dětem i nám dospělým.

V každé třídě je důležitá sounáležitost obou pedagogů při zavádění rituálů a důslednost obou pedagogů při kontrole dodržování pravidel. V naší třídě funguje mezi pedagogy vzájemná souhra a souznění. Veškerá pravidla, rituály a běh celé třídy je postaven na vzájemné spolupráci a  jednotném pedagogickém vedení.